Detail předmětu

Reologie betonu

Akademický rok 2023/24

DJB053 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-M zimní semestr 2. ročník

DPA-M zimní semestr 2. ročník

DKC-M zimní semestr 2. ročník

DKA-M zimní semestr 2. ročník

Reologické modely. Reologie nenewtonských kapalin. Rovnice toku. Míchání nenewtonských kapalin. Reometrie. Měření konzistence v technologii betonu.
Izostatické lisování.
Partikulární látky. Tvar a povrch zrn. Zrnitost. Vazby mezi částicemi partikulárního systému. Tlak vody a vzduchu v pórech. Cementový tmel.
Zhutňování. Teorie vibračního zhutňování.
Faktory ovlivňující reologické chování cementového tmelu. Problematické reologické chování cementového tmelu (bleeding a sedimentace CT). Chemické přísady upravující reologické vlastnosti (vlastnosti, princip působení, kompatibilita cementu a plastifikačních přísad).
Reologické vlastnosti čerstvého betonu. Vliv složení čerstvého betonu na konzistenci. Technologické vlivy na reologii betonu.
Vysokopevnostní beton.
Návrh složení, metody zkoušení a praktické využití samozhutňujících betonů.
Pórovitá struktura zatvrdlého betonu. Vlastnosti betonu jako funkce pórovitosti, zlepšování vlastností cementových betonů intenzifikací tvorby jejich mikrostruktury.
Zlepšování vlastností cementových betonů úpravami a regulací reologických vlastností jejich směsí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Objasnění zákonitostí v chování čertstvého betonu a cementových kompozitů z pohledu teorie reologického chování nenewtonovských kapalin. Seznámení s problematikou zkoušení nenewtonovských kapalin (reometrie nenewtonovských kapalin). Získání přehledu o výhodách a nevýhodách dostupných zkušebních metodách pro stanovení reologického chování čerstvého betonu a cementových kompozitů. Seznámení s vlivem vlastností složek betonu (např. vlastnosti kameniva, kompatibilita cementu a přísad do betonu) na reologické chování čerstvého betonu a betonových kompozitů. Získání teoretických základů z oblasti problematiky zhutňování. Reologické chování speciálních druhů betonů.

Osnova

1. Úvod do problematiky. Definice reologických jevů. Newtonovské a nenewtonoské kapaliny. Tokové zákony. Popis reologického chování cementové pasty.
2. Reometrie cementových past. Druhy viskozimetrů a reometrů. Jejich výhody, nevýhody.
3. Reologický model betonu. Složky betonu a vliv jejich vlastností na reologické chování čerstvého betonu a cementových kompozitů.
4. Kompatibilita cementu a plastifikačních přísad do betonu. Modely působení plastifikačních přísad.
5. Technologické vlivy na reologii betonu. Problémy v reologickém chování čerstvého betonu (bleeding,sedimentace. Měření konzistence v technologii betonu.
6. Zpracování čerstvého betonu.Čerpání betonu.
7. Tlak vody a vzduchu v pórech. Zhutňování. Teorie vibračního zhutňování.Izostatické lisování.
8. Samozhutnitelný beton.Samonivelační stěrky.
9. Partikulární látky. Tvar a povrch zrn. Zrnitost. Vazby mezi částicemi partikulárního systému.
10. Vlastnosti betonu jako funkce pórovitosti, zlepšování vlastností cementových betonů intenzifikací tvorby jejich mikrostruktury.Pórovitá struktura zatvrdlého betonu
11. Vysokopevnostní beton.
12. Dotvarování betonu.
13. Vláknobetony.Lehký beton. Čerpání lehkého betonu. Samozhutnitelný lehký beton.

Prerekvizity

základní znalosti z oblasti technologie betonu, chemie a maltovin.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky. Definice reologických jevů. Newtonovské a nenewtonoské kapaliny. Tokové zákony. Popis reologického chování cementové pasty. 2. Reometrie cementových past. Druhy viskozimetrů a reometrů. Jejich výhody, nevýhody. 3. Reologický model betonu. Složky betonu a vliv jejich vlastností na reologické chování čerstvého betonu a cementových kompozitů. 4. Kompatibilita cementu a plastifikačních přísad do betonu. Modely působení plastifikačních přísad. 5. Technologické vlivy na reologii betonu. Problémy v reologickém chování čerstvého betonu (bleeding,sedimentace. Měření konzistence v technologii betonu. 6. Zpracování čerstvého betonu.Čerpání betonu. 7. Tlak vody a vzduchu v pórech. Zhutňování. Teorie vibračního zhutňování.Izostatické lisování. 8. Samozhutnitelný beton.Samonivelační stěrky. 9. Partikulární látky. Tvar a povrch zrn. Zrnitost. Vazby mezi částicemi partikulárního systému. 10. Vlastnosti betonu jako funkce pórovitosti, zlepšování vlastností cementových betonů intenzifikací tvorby jejich mikrostruktury.Pórovitá struktura zatvrdlého betonu 11. Vysokopevnostní beton. 12. Dotvarování betonu. 13. Vláknobetony.Lehký beton. Čerpání lehkého betonu. Samozhutnitelný lehký beton.