Detail předmětu

Environmentální systémy výroby a užití staviv

Akademický rok 2023/24

DJB052 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-M zimní semestr 2. ročník

DPA-M zimní semestr 2. ročník

DKC-M zimní semestr 2. ročník

DKA-M zimní semestr 2. ročník

Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot. Energetická úspornost pozemních staveb. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot. Stavební odpady, technologie jejich recyklace. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace. Požadavky na technické a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie, odpovědnost výrobců, ochrana spotřebitelů. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Vyjasnění souvislostí spojených s celým životním cyklem stavebních výrobků, s důrazem na trvalou potřebu snižování ekologické zátěže ve stavebnictví. Vědomí návazností projekce a správného návrhu stavebních materiálů v konstrukcích s ohledem na ekologické požadavky při jejich interakci s okolím. Získání přehledu v oblasti environmentálních a ekonomických aspektů ve využívání sekundárních surovin. Systémový přístup k řešení otázek jakosti a environmentu výroby a použití stavebních materiálů.

Osnova

1. Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie.
2. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace norem.
3. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin.
4. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
5. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot.
6. Energetická úspornost pozemních staveb.
7. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot.
8. Stavební odpady, technologie jejich recyklace.
9. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace.
10. Požadavky na technické vlastnosti stavebních výrobků.
11. Požadavky na a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie.
12. Odpovědnost výrobců a ochrana spotřebitelů.
13. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.

Prerekvizity

Všeobecný přehled a znalosti z oblasti ekologie ve stavebnictví se zaměřením na stavební materiály a technologie, rámcová znalost systémové normy environmentálního managementu.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie. 2. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace norem. 3. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin. 4. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí. 5. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot. 6. Energetická úspornost pozemních staveb. 7. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot. 8. Stavební odpady, technologie jejich recyklace. 9. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace. 10. Požadavky na technické vlastnosti stavebních výrobků. 11. Požadavky na a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie. 12. Odpovědnost výrobců a ochrana spotřebitelů. 13. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.