Detail předmětu

Environmentální systémy výroby a užití staviv

DJB052 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot. Energetická úspornost pozemních staveb. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot. Stavební odpady, technologie jejich recyklace. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace. Požadavky na technické a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie, odpovědnost výrobců, ochrana spotřebitelů. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.

Garant předmětu

doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Student získá pokročilé znalosti z oblasti: systému environmentálního managementu a souvisejících legislativních předpisů, požadavků na technické a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, nakládání s odpady, zpracování odpadů produkovaných stavebnictvím i jinými průmyslovými odvětvími ve stavebnictví, možností energetické a materiálové úspory ve výrobě stavebních hmot.

Prerekvizity

Všeobecný přehled a znalosti z oblasti ekologie ve stavebnictví se zaměřením na stavební materiály a technologie, rámcová znalost systémové normy environmentálního managementu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace jsou studentům předkládány formou přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je komplexní: zahrnuje hodnocení seminární práce na aktuální téma související s vyučovanou problematikou v návaznosti na téma disertační práce a dále zahrnuje test z teoretických poznatků.

Cíl

Vyjasnění souvislostí spojených s celým životním cyklem stavebních výrobků, s důrazem na trvalou potřebu snižování ekologické zátěže ve stavebnictví. Vědomí návazností projekce a správného návrhu stavebních materiálů v konstrukcích s ohledem na ekologické požadavky při jejich interakci s okolím. Získání přehledu v oblasti environmentálních a ekonomických aspektů ve využívání sekundárních surovin. Systémový přístup k řešení otázek jakosti a environmentu výroby a použití stavebních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie.
2. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace norem.
3. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin.
4. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
5. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot.
6. Energetická úspornost pozemních staveb.
7. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot.
8. Stavební odpady, technologie jejich recyklace.
9. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace.
10. Požadavky na technické vlastnosti stavebních výrobků.
11. Požadavky na a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie.
12. Odpovědnost výrobců a ochrana spotřebitelů.
13. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.