Detail předmětu

Teoretické základy pálených staviv

DJB047 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Cílem studia předmětu je získání znalostí o dalších speciálních vlastnostech keramického střepu (mj. vlhkostní roztažnost, elektrické a magnetické vlastnosti keramiky, chemické vlastnosti keramiky apod.).

Garant předmětu

doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Teoretické základy výroby pálených staviv - na základě Lachova silikátového konceptu jsou vysvětlovány souvislosti mezi silikátovými proměnnými, mikrostrukturou a výslednými užitnými vlastnostmi pálených silikátových staviv.

Prerekvizity

vlastnosti keramických surovin a jejich úprava, vytváření v keramice, sušení, výpal - základní obecné znalosti.

Korekvizity

Studenti, kteří jsou zapsáni na tento předmět, by měli mít základní znalosti z oblasti teoretických základů struktury silikátů, technologie výroby keramiky, maltovin, skla. Jinak nejsou požadovány žádné speciální vědomosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Obhajoba semestrální práce, ústní zkouška.

Cíl

Teoretické základy tvorby keramického střepu - vztahy mezi strukturou keramického střepu a jeho vlastnostmi, přehled speciálních vlastností keramiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, silikáty a keramika, definice, charakteristika ker. střepu, rozdělení.
2. Mikrostruktura a stavba keramického střepu.
3. Mechanické vlastnosti keramiky.
4. Chemické vlastnosti keramiky.
5. Tepelné vlastnosti keramiky.
6. Vysokoteplotní chování keramiky.
7. Elektrické a magnetické vlastnosti keramiky.
8. Optické vlastnosti keramiky.
9. Keramické materiály pro elektrotechniku
10. Konstrukční keramické materiály
11. Praktická ukázka v laboratoři.
12. Praktická ukázka v laboratoři.
13. Praktická ukázka v laboratoři.