Detail předmětu

Informační systémy a digitální kartografie

Akademický rok 2023/24

DEB065 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-GK zimní semestr 2. ročník

DPA-GK zimní semestr 2. ročník

DKC-GK zimní semestr 2. ročník

DKA-GK zimní semestr 2. ročník

Úvod. definice informačního systému (IS), základní pojmy. Anthonyho paradigma, historie IS, typy IS,
Teorie informace, data, informace, znalosti, evidence, moudrost. IS s územní vazbou, vztah IS a GIS.
Životní cyklus IS, metody návrhu IS (strukturovaný a objektový návrh), UML diagramy.
Bezpečnost IS, motivace, základní pojmy, metody, kryptografické algoritmy, elektronický podpis, GDPR.
Transakční a analytické systémy (OLTP, OLAP). Datové sklady a datová tržiště. Problematika ITSM (Information Technology System Management).
Sociální aspekty IS. Pojem globalizace, informační a znalostní společnost.
Problematika ERP (Enterprise Resource Planning). Aplikace IS ve státní správě. ISKN, e-Government (systém 4 základních registrů), GeoInfoStrategie.
Analytické nástroje GIS, problematika tvorby digitálního kartografického díla.
Kartografické modelování v prostředí vektorových datových modelů.
Metody kartografického modelování v prostředí rastrových datových modelů.
Klasifikace prostorových dat.
Optimalizační úlohy v prostředí GIS, síťová analýza a úlohy optimální lokalizace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

I. Informační systémy
1. Úvod. definice informačního systému (IS), základní pojmy. Anthonyho paradigma, historie IS, typy IS.
2. Teorie informace, data, informace, znalosti, evidence, moudrost. IS s územní vazbou, vztah IS a GIS.
3. Životní cyklus IS, metody návrhu IS (strukturovaný a objektový návrh), UML diagramy.
4. Bezpečnost IS, motivace, základní pojmy, metody, kryptografické algoritmy, elektronický podpis, GDPR.
5. Transakční a analytické systémy (OLTP, OLAP). Datové sklady a datová tržiště. Problematika ITSM (Information Technology System Management).
6. Sociální aspekty IS. Pojem globalizace, informační a znalostní společnost.
7. Problematika ERP (Enterprise Resource Planning). Aplikace IS ve státní správě. ISKN, e-Government (systém 4 základních registrů), GeoInfoStrategie.

II. Digitální kartografie a GIS
8. Analytické nástroje GIS, problematika tvorby digitálního kartografického díla.
9. Kartografické modelování v prostředí vektorových datových modelů.
10. Metody kartografického modelování v prostředí rastrových datových modelů.
11. Klasifikace prostorových dat.
12. Optimalizační úlohy v prostředí GIS, síťová analýza a úlohy optimální lokalizace.

Prerekvizity

Základy informatiky, aplikovaná matematika, základy databází, znalosti z matematické kartografie.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

I. Informační systémy 1. Úvod. definice informačního systému (IS), základní pojmy. Anthonyho paradigma, historie IS, typy IS. 2. Teorie informace, data, informace, znalosti, evidence, moudrost. IS s územní vazbou, vztah IS a GIS. 3. Životní cyklus IS, metody návrhu IS (strukturovaný a objektový návrh), UML diagramy. 4. Bezpečnost IS, motivace, základní pojmy, metody, kryptografické algoritmy, elektronický podpis, GDPR. 5. Transakční a analytické systémy (OLTP, OLAP). Datové sklady a datová tržiště. Problematika ITSM (Information Technology System Management). 6. Sociální aspekty IS. Pojem globalizace, informační a znalostní společnost. 7. Problematika ERP (Enterprise Resource Planning). Aplikace IS ve státní správě. ISKN, e-Government (systém 4 základních registrů), GeoInfoStrategie. II. Digitální kartografie a GIS 8. Analytické nástroje GIS, problematika tvorby digitálního kartografického díla. 9. Kartografické modelování v prostředí vektorových datových modelů. 10. Metody kartografického modelování v prostředí rastrových datových modelů. 11. Klasifikace prostorových dat. 12. Optimalizační úlohy v prostředí GIS, síťová analýza a úlohy optimální lokalizace.