Detail předmětu

Fotogrammetrie a laserové skenování

DEB064 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-GK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Letecké měřické kamery, kamery pro bezpilotní prostředky , kalibrace snímacích systémů. Letecké skenery, multispektrální, batysférické, fotonové skenery. Pozemní skenery, skenující totální stanice. Kalibrace skenovacích systémů. Pokročilé metody zpracování fotogrammetrických a laserových dat. Interest operátory, korelační algoritmy.

Garant předmětu

prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je získat komplexní znalosti o technologiích pro získávání prostorových dat pomocí fotogrammetrických metod a metod využívající laserové skenování. Jedná se zejména o fotogrammetrické metody s využitím měřických kamer ale i neměřických kamer v blízké fotogrammetrii a u bezpilotních prostředků. Dále metody využívající laserové skenování(pozemní a letecké), mobilní mapování a speciální technologie jako SLAM.

Korekvizity

Velmi dobré znalosti z předmětu "Fotogrammetrie a laserové skenování" z 5. semestru bakalářského studia na FAST VUT v Brně.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zkouškou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

Letecké měřické kamery, vývojový trendy v konstrukci, vývoj IMU.
Polní kalibrace měřických a neměřických systémů.
Interest operátory, korelační algoritmy.
Generování mračna bodů ze snímků. Filtrační algoritmy pro pro zvýšení kvality mračen bodů.
Letecké skenovací systémy.
Pozemní skenovací systémy.
Aktuální stav vývoje bezpilotních prostředků.
Pokročilé technologie pro zpracování mračen bodů.