Detail předmětu

Fotogrammetrie a laserové skenování

Akademický rok 2023/24

DEB064 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-GK zimní semestr 2. ročník

DPA-GK zimní semestr 2. ročník

DKC-GK zimní semestr 2. ročník

DKA-GK zimní semestr 2. ročník

Letecké měřické kamery, kamery pro bezpilotní prostředky , kalibrace snímacích systémů.
Letecké skenery, multispektrální, batysférické, fotonové skenery. Pozemní skenery, skenující totální stanice.
Kalibrace skenovacích systémů. Pokročilé metody zpracování fotogrammetrických a laserových dat. Interest operátory, korelační algoritmy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je získat komplexní znalosti o technologiích pro získávání prostorových dat pomocí fotogrammetrických metod a metod využívající laserové skenování. Jedná se zejména o fotogrammetrické metody s využitím měřických kamer ale i neměřických kamer v blízké fotogrammetrii a u bezpilotních prostředků. Dále metody využívající laserové skenování(pozemní a letecké), mobilní mapování a speciální technologie jako SLAM.

Znalosti

Student získá nadstavbové vědomosti k základnímu předmětu fotogrammetrie. Pro praxi bude zejména cenné vědomosti z oblasti stále šířeji používané metody laserového skenování.

Osnova

Letecké měřické kamery, vývojový trendy v konstrukci, vývoj IMU.
Polní kalibrace měřických a neměřických systémů.
Interest operátory, korelační algoritmy.
Generování mračna bodů ze snímků. Filtrační algoritmy pro pro zvýšení kvality mračen bodů.
Letecké skenovací systémy.
Pozemní skenovací systémy.
Aktuální stav vývoje bezpilotních prostředků.
Pokročilé technologie pro zpracování mračen bodů.

Prerekvizity

Velmi dobré znalosti z předmětu "Fotogrammetrie a laserové skenování" z 5. semestru bakalářského studia na FAST VUT v Brně.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

Letecké měřické kamery, vývojový trendy v konstrukci, vývoj IMU. Polní kalibrace měřických a neměřických systémů. Interest operátory, korelační algoritmy. Generování mračna bodů ze snímků. Filtrační algoritmy pro pro zvýšení kvality mračen bodů. Letecké skenovací systémy. Pozemní skenovací systémy. Aktuální stav vývoje bezpilotních prostředků. Pokročilé technologie pro zpracování mračen bodů.