Detail předmětu

Disertační práce

Akademický rok 2023/24

DEA072 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-GK letní semestr 4. ročník

DPA-GK letní semestr 4. ročník

DKC-GK letní semestr 4. ročník

DKA-GK letní semestr 4. ročník

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu oboru Geodézie a kartografie s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem dizertační práce je zdokumentovat výsledky studenta v předepsané formě a obsahu.

Znalosti

Výsledkem dizertační práce je její obhajoba s prezentací dosažených výsledků a doložením všech předepsaných materiálů.

Osnova

1. - 13. týden: Finální verze doktorské dizertační práce.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ oboru geodézie a kartografie. Absolvované doktorské studium se státní doktorskou zkouškou.

Jazyk studia

čeština

Kredity

0 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT