Detail předmětu

Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušování

DD62 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM, nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace, crack band model, nelokální mechanika kontinua. Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny, rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu. Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA a software SARA (stochastická lomová mechanika).

Garant předmětu

prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky

Prerekvizity

Metoda konečných prvků, pružnost, plasticita, mechanika materiálu, numerické metody.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Znalost problematiky numerického modelování konstrukcí z kvazikřehkých materiálů (beton) po stránce teoretické.
Pochopení aspektů lokalizace přetvoření a vlivu velikosti.
Studenti získají představu o současných možnostech software.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Typy materiálů z hlediska změkčení, úvod do konstitutivních materiálových modelů
2. Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM
3. Nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu
4. Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace
5. Crack band model, nelokální mechanika kontinua
6. Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály
7. Fracture-plastic model, mikroploškový (microplane) model
8. Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny
9. Rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu
10. Základy mechaniky poškození
11. Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA
12. Stochastická lomová mechanika
13. Prezentace modelování pomocí systému SARA