Detail předmětu

Chemie vody

Akademický rok 2023/24

DCB009 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

DKA-V letní semestr 1. ročník

Fyzikálně-chemické vlastnosti vody, fyzikální chemie povrchů, základy termodynamiky a chemických rovnovah ve vodách.
Obecné složení vod, oxid uhličitý a jeho iontové formy, kovy a polokovy, halogeny, sloučeniny dusíku, sloučeniny síry, sloučeniny fosforu, plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení, uhlovodíky C10-C40, polyaromatické uhlovodíky, fenoly, halogenderiváty uhlovodíků, huminové látky, pesticidy, tenzidy.
Pohyb a transformace látek v životním prostředí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

rozšíření znalostí z hydrochemie a analytiky vody

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu - rozšíření znalostí z hydrochemie a analytiky vody.

Osnova

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody.
2. Fyzikální chemie povrchů, chemické rovnováhy.
3. Obecné složení vod.
4. Oxid uhličitý a jeho iontové formy.
5. Kovy a polokovy.
6. Halogeny, sloučeniny dusíku.
7. Sloučeniny síry, sloučeniny fosforu.
8. Plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení.
9. Uhlovodíky C10-C40, polyaromatické uhlovodíky.
10. Fenoly, halogenderiváty uhlovidíků, huminové látky.
11. Pesticidy, tenzidy.
12. Hydrochemická jakost přírodních vod.
13. Hydrochemická jakost pitných a vybraných odpadních vod.

Prerekvizity

Základy obecné, anorganické a organické chemie.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody. 2. Fyzikální chemie povrchů, chemické rovnováhy. 3. Obecné složení vod. 4. Oxid uhličitý a jeho iontové formy. 5. Kovy a polokovy. 6. Halogeny, sloučeniny dusíku. 7. Sloučeniny síry, sloučeniny fosforu. 8. Plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení. 9. Uhlovodíky C10-C40, polyaromatické uhlovodíky. 10. Fenoly, halogenderiváty uhlovidíků, huminové látky. 11. Pesticidy, tenzidy. 12. Hydrochemická jakost přírodních vod. 13. Hydrochemická jakost pitných a vybraných odpadních vod.