Detail předmětu

Chemie vody

DCB009 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Fyzikálně-chemické vlastnosti vody, fyzikální chemie povrchů, základy termodynamiky a chemických rovnovah ve vodách. Obecné složení vod, oxid uhličitý a jeho iontové formy, kovy a polokovy, halogeny, sloučeniny dusíku, sloučeniny síry, sloučeniny fosforu, plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení, uhlovodíky C10-C40, polyaromatické uhlovodíky, fenoly, halogenderiváty uhlovodíků, huminové látky, pesticidy, tenzidy. Pohyb a transformace látek v životním prostředí.

Garant předmětu

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z oblasti chemie přírodních, pitných a odpadních vod. Budou seznámeni se základy chemické termodynamiky a vybraných chemických rovnovah. Podrobně bude probrána chemie anorganických a organických látek, které se vyskytují ve vodě. Studenti dále získají znalost nejvýznamnějších skupin polutantů včetně jejich původu, transportních mechanismů a vlivu na životní prostředí.

Prerekvizity

Základy obecné, anorganické a organické chemie.

Korekvizity

Žádné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se uskutečňuje v závislosti na počtu doktorandů buď formou přednášek nebo řízeného samostatného studia s konzultacemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Doktorand je hodnocen na základě zkoušky, která může mít ústní nebo písemnou formu.

Cíl

rozšíření znalostí z hydrochemie a analytiky vody

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody.
2. Fyzikální chemie povrchů, chemické rovnováhy.
3. Obecné složení vod.
4. Oxid uhličitý a jeho iontové formy.
5. Kovy a polokovy.
6. Halogeny, sloučeniny dusíku.
7. Sloučeniny síry, sloučeniny fosforu.
8. Plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení.
9. Uhlovodíky C10-C40, polyaromatické uhlovodíky.
10. Fenoly, halogenderiváty uhlovidíků, huminové látky.
11. Pesticidy, tenzidy.
12. Hydrochemická jakost přírodních vod.
13. Hydrochemická jakost pitných a vybraných odpadních vod.