Detail předmětu

Chemie vody

Akademický rok 2022/23

DC61 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

D-K-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

D-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

Fyzikálně-chemické vlastnosti vody, obecné složení vod, fyzikální chemie povrchů, oxid uhličitý a jeho iontové formy, kovy a polokovy, halogeny, sloučeniny dusíku, sloučeniny síry, sloučeniny fosforu, plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení, nepolární extrahovatelné látky, polyaromatické uhlovodíky, fenoly, halogenderiváty, huminové látky, pesticidy, tenzidy, chemické rovnováhy ve vodách, hydrochemická klasifikace přírodních vod.

Garant předmětu

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie

Cíl

rozšíření znalostí z hydrochemie a analytiky vody

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu - rozšíření znalostí z hydrochemie a analytiky vody.

Osnova

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody
2. Obecné složení vod
3. Fyzikální chemie povrchů
4. Oxid uhličitý a jeho iontové formy
5. Kovy a polokovy
6. Halogeny, sloučeniny dusíku
7. Sloučeniny síry, sloučeniny fosforu
8. Plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení
9. Nepolární extrahovatelné látky, polyaromatické uhlovodíky
10. Fenoly, halogenderiváty, huminové látky
11. Pesticidy, tenzidy
12. Chemické rovnováhy ve vodách
13. Hydrochemická klasifikace přírodních vod

Prerekvizity

anorganická a organická chemie v rozsahu předmětu Stavební chemie, hydrochemie v rozsahu předmětu Chemie a technologie vody

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255371

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody
2. Obecné složení vod
3. Fyzikální chemie povrchů
4. Oxid uhličitý a jeho iontové formy
5. Kovy a polokovy
6. Halogeny, sloučeniny dusíku
7. Sloučeniny síry, sloučeniny fosforu
8. Plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení
9. Nepolární extrahovatelné látky, polyaromatické uhlovodíky
10. Fenoly, halogenderiváty, huminové látky
11. Pesticidy, tenzidy
12. Chemické rovnováhy ve vodách
13. Hydrochemická klasifikace přírodních vod