Detail předmětu

Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcí

Akademický rok 2022/23

DBB016 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKC-M zimní semestr 1. ročník

DPC-M zimní semestr 1. ročník

DKA-M zimní semestr 1. ročník

DPA-M zimní semestr 1. ročník

Akustická emise,spektrální inspekce, podélné a příčné vlnění, přístrojové vybavení, experimentální uspořádání, parametry pro posouzení poruch.

Garant předmětu

prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky

Cíl

Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí v oblasti využití akustických metod pro nedestruktivní testování struktur a konstrukcí ve stavebnictví.

Znalosti

Teoretické a praktické znalosti v oblasti využití akustických metod pro nedestruktivní testování struktur a konstrukcí ve stavebnictví.

Osnova

1. Akustická emise, historický vývoj.
2. Vlnění podélné, příčné. Povrchové a Raigleyho vlny.
3. Snímače akustické emise.
4. Přístrojové vybavení pro měření akustického signálu.
5. Parametry pro posouzení poruch.
6. Lokalizace poruch.
7. Akustická emise v kompozitech.
8. Akustická emise v betonu.
9. Monitorování stavu koroze výztuže v železobetonu.
10. Měření metodou Ipact echo.
11. Měření metodou Impact echo.
12. Měření metodou akustické emise.
13. Měření metodou akustické emise.

Prerekvizity

Kmity a vlnění.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/252782

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Akustická emise, historický vývoj.
2. Vlnění podélné, příčné. Povrchové a Raigleyho vlny.
3. Snímače akustické emise.
4. Přístrojové vybavení pro měření akustického signálu.
5. Parametry pro posouzení poruch.
6. Lokalizace poruch.
7. Akustická emise v kompozitech.
8. Akustická emise v betonu.
9. Monitorování stavu koroze výztuže v železobetonu.
10. Měření metodou Ipact echo.
11. Měření metodou Impact echo.
12. Měření metodou akustické emise.
13. Měření metodou akustické emise.