Detail předmětu

Synergie stavebních materiálů

DBB015 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Předmět nabízí pokročilejší partie ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Prezentace jsou založeny na posledních výsledcích výzkumu a vhodně ilustrovány ukázkami z časopiseckých publikací.

Garant předmětu

prof. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni s pokročilými partiemi z termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Tyto partie zvládnou také numericky.

Prerekvizity

Základní znalosti z termodynamiky, akustiky a materiálového inženýrství.

Korekvizity

Infinitesimální počet

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou psát eseje zaměřené ke studované problematice. Eseje budou hodnoceny stupni A, B, C, D a F.

Cíl

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Důraz je kladen na současné výsled-ky výzkumu v uvedencý oblastech.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

I. Pokročilé kapitoly z termodynamiky stavebních materiálů
1. Tepelné vlastnosti stavebních materiálů.
2. Kombinované termodynamické děje ve stavebních materiálech.
3. Povrchová a vmezeřená kondenzace ve stavebních konstrukcích.
4. Zobecněný Glaserův kondenzační model.
5. Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí.

II. Pokročilé statě ze stavební akustiky
6. Akustické vlastnosti stavebních materiálů.
7. Moderní metody měření doby dozvuku (MLS).
8. Návrhy akustických bariér metodou Fresnela.
9. Akustická specifika divadel a koncertních sálů.

III. Současný stav výzkumu nano-struktury cementových materiálů
10. Vnitřní morfologie stavebních látek.
11. Fyzikální vlastnosti cementového C-S-H gelu.
12. Moderní metody výzkumu nano-struktury C-S-H gelu.
13. Struktura C-S-H gelu a její souvislost s fyzikálními vlastnostmi.