Detail předmětu

Synergie stavebních materiálů

Akademický rok 2022/23

DBB015 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKC-M letní semestr 1. ročník

DPC-M letní semestr 1. ročník

DKA-M letní semestr 1. ročník

DPA-M letní semestr 1. ročník

Předmět nabízí pokročilejší partie ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Prezentace jsou založeny na posledních výsledcích výzkumu a vhodně ilustrovány ukázkami z časopiseckých publikací.

Garant předmětu

prof. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky

Cíl

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Důraz je kladen na současné výsled-ky výzkumu v uvedencý oblastech.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Znalosti

Pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Důraz je kladen na současné výsled-ky výzkumu v uvedencý oblastech.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Osnova

I. Pokročilé kapitoly z termodynamiky stavebních materiálů
1. Tepelné vlastnosti stavebních materiálů.
2. Kombinované termodynamické děje ve stavebních materiálech.
3. Povrchová a vmezeřená kondenzace ve stavebních konstrukcích.
4. Zobecněný Glaserův kondenzační model.
5. Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí.

II. Pokročilé statě ze stavební akustiky
6. Akustické vlastnosti stavebních materiálů.
7. Moderní metody měření doby dozvuku (MLS).
8. Návrhy akustických bariér metodou Fresnela.
9. Akustická specifika divadel a koncertních sálů.

III. Současný stav výzkumu nano-struktury cementových materiálů
10. Vnitřní morfologie stavebních látek.
11. Fyzikální vlastnosti cementového C-S-H gelu.
12. Moderní metody výzkumu nano-struktury C-S-H gelu.
13. Struktura C-S-H gelu a její souvislost s fyzikálními vlastnostmi.

Prerekvizity

Základní znalosti z termodynamiky, akustiky a materiálového inženýrství.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255936

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

I. Pokročilé kapitoly z termodynamiky stavebních materiálů
1. Tepelné vlastnosti stavebních materiálů.
2. Kombinované termodynamické děje ve stavebních materiálech.
3. Povrchová a vmezeřená kondenzace ve stavebních konstrukcích.
4. Zobecněný Glaserův kondenzační model.
5. Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí.

II. Pokročilé statě ze stavební akustiky
6. Akustické vlastnosti stavebních materiálů.
7. Moderní metody měření doby dozvuku (MLS).
8. Návrhy akustických bariér metodou Fresnela.
9. Akustická specifika divadel a koncertních sálů.

III. Současný stav výzkumu nano-struktury cementových materiálů
10. Vnitřní morfologie stavebních látek.
11. Fyzikální vlastnosti cementového C-S-H gelu.
12. Moderní metody výzkumu nano-struktury C-S-H gelu.
13. Struktura C-S-H gelu a její souvislost s fyzikálními vlastnostmi.