Detail předmětu

Aplikovaná fyzika

Akademický rok 2022/23

DBB012 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

DKC-V letní semestr 1. ročník

DKA-V letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

Vybrané problémy z vedení tepla. Hydrodynamická a termokinetická podobnost. Přestup tepla při proudění teplonosného média. Vybrané problémy z tepelného sálání. Kombinový přenos tepla.

Garant předmětu

prof. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky

Cíl

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Znalosti

Pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Osnova

1. Shrnutí základních pojmů z vedení tepla.
2. Stacionární vedení tepla složenou válcovou stěnou.
3. Přestup tepla na heterogenním fázovém rozhranní.
4. Výpočty součinitelů přestupu tepla na základě principu fyzikální podobnosti.
5. Shrnutí základních pojmů z tepelného proudění.
6. Hydrodynamická a termokinetická podobnost.
7. Přestup tepla při proudění teplonosného média.
8. Shrnutí základních pojmů z tepelného záření.
9. Kirchhoffovy zákony zářivého pole.
10. Záření absolutně černého tělesa a šedých těles.
11. Výměna sáláním mezi dvěma plochami.
12. Sálání v uzavřených vzdušných mezerách stavebních konstrukcí.
13. Kombinovaný přenos tepla.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyzikálních a matematických kurzů bakalářského a magisterského studia.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255943

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Shrnutí základních pojmů z vedení tepla.
2. Stacionární vedení tepla složenou válcovou stěnou.
3. Přestup tepla na heterogenním fázovém rozhranní.
4. Výpočty součinitelů přestupu tepla na základě principu fyzikální podobnosti.
5. Shrnutí základních pojmů z tepelného proudění.
6. Hydrodynamická a termokinetická podobnost.
7. Přestup tepla při proudění teplonosného média.
8. Shrnutí základních pojmů z tepelného záření.
9. Kirchhoffovy zákony zářivého pole.
10. Záření absolutně černého tělesa a šedých těles.
11. Výměna sáláním mezi dvěma plochami.
12. Sálání v uzavřených vzdušných mezerách stavebních konstrukcí.
13. Kombinovaný přenos tepla.