Detail předmětu

Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcí

DB65 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > FMI povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > FMI povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > FMI povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > FMI povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Akustická emise,spektrální inspekce, podélné a příčné vlnění, přístrojové vybavení, experimentální uspořádání, parametry pro posouzení poruch.

Garant předmětu

prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky

Prerekvizity

Kmity a vlnění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí v oblasti využití akustických metod pro nedestruktivní testování struktur a konstrukcí ve stavebnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Akustická emise, historický vývoj.
2.Vlněmí podélné, příčné. Povrchové a Raigleyho vlny.
3.Snímače akustické emise.
4.Přístrojové vybavení pro měření akustického signálu.
5.Parametry pro posouzení poruch.
6.Lokalizace poruch.
7.Akustická emise v kompozitech.
8.Akustická emise v betonu.
9.Monitorování stavu koroze výztuže v železobetonu.
10.Měření metodou Ipact echo.
11.Měření metodou Impact echo.
12.Měření metodou akustické emise.
13.Měření metodou akustické emise.