Detail předmětu

Synergie stavebních materiálů

DB63 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Předmět nabízí pokročilejší partie ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Prezentace jsou založeny na posledních výsledcích výzkumu a vhodně ilustrovány ukázkami z časopiseckých publikací.

Garant předmětu

prof. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky

Prerekvizity

Základní znalosti z termodynamiky, akustiky a materiálového inženýrství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Důraz je kladen na současné výsled-ky výzkumu v uvedencý oblastech.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

I.Pokročilé kapitoly z termodynamiky stavebních materiálů

1.Tepelné vlastnosti stavebních materiálů
2.Kombinované termodynamické děje ve stavebních materiálech
3.Povrchová a vmezeřená kondenzace ve stavebních konstrukcích
4.Zobecněný Glaserův kondenzační model
5.Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí

II. Pokročilé statě ze stavební akustiky

6.Akustické vlastnosti stavebních materiálů
7.Moderní metody měření doby dozvuku (MLS)
8.Návrhy akustických bariér metodou Fresnela
9.Akustická specifika divadel a koncertních sálů

III Současný stav výzkumu nano-struktury cementových materiálů

10.Vnitřní morfologie stavebních látek
11.Fyzikální vlastnosti cementového C-S-H gelu
12.Moderní metody výzkumu nano-struktury C-S-H gelu
13.Struktura C-S-H gelu a její souvislost s fyzikálními vlastnostmi