Detail předmětu

Pravděpodobnost a matematická statistika

DA62 předmět zařazen v 20 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > PST povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program nD > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program nD > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program nD > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program nD > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program nDK > PST povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program nDK > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program nDK > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program nDK > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program nDK > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program nDA > PST povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program nDA > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program nDA > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program nDA > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. prez. program nDA > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program nDKA > PST povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program nDKA > FMI povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program nDKA > MGS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program nDKA > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Ph.D. kombin. program nDKA > KDS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení. Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí – podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz – princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody.

Garant předmětu

RNDr. Helena Koutková, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Prerekvizity

Základy lineární algebry, derivování a integrování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Správné pochopení základních pojmů a umění interpretace statistických výsledků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. - 8. Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení.
9. - 13. Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí – podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz – princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody.