Detail předmětu

Kontrola a dokumentování stavebních procesů

Akademický rok 2022/23

CW058 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

Činnosti spojené s kontrolou výstavby, kontroly prováděné pracovníky výrobního podniku a stavebního dozoru, teorie měření, metodika sběru dat v terénu, postupy praktických zkoušek a ověřování kvality, vyhodnocování získaných výsledků, porovnání s platnými technickými normami, forma vyhodnocení zkoušek, prezentace získaných výsledků.

Garant předmětu

Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Osnova

1. Problematika kontroly stavebního procesu, související legislativa, provázanost ČSN, technologických předpisů a smlouvy o dílo, aplikace kontrolních a zkušebních plánů.
2. Teorie měřících postupů, fyzikální podstata digitálního měření neelektrických veličin.
3. Vstupní kontroly materiálů a připravenosti staveb.
4. Kontroly a zkoušky spojené s průběhem provádění zemních prací.
5. Kontroly při provádění vrchní hrubé stavby.
6. Kvalita prací vnitřních a dokončovacích.
7. Testy spojené s tepelnou ochranou budov.
8. Dokumentování průběhu provádění kontrol stavebních procesů.

Prerekvizity

Požadovány jsou znalosti z oblasti technologie staveb, důležitá je znalost postupů provádění základních dílčích stavebních procesů a jejich návaznosti.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254983

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Problematika kontroly stavebního procesu, související legislativa, provázanost ČSN, technologických předpisů a smlouvy o dílo, aplikace kontrolních a zkušebních plánů.
2. Teorie měřících postupů, fyzikální podstata digitálního měření neelektrických veličin.
3. Vstupní kontroly materiálů a připravenosti staveb.
4. Kontroly a zkoušky spojené s průběhem provádění zemních prací.
5. Kontroly při provádění vrchní hrubé stavby.
6. Kvalita prací vnitřních a dokončovacích.
7. Testy spojené s tepelnou ochranou budov.
8. Dokumentování průběhu provádění kontrol stavebních procesů.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zásady zpracování výsledků měření a vyhodnocování dat, proškolení bezpečnosti práce.
2. Seznámení s mechanickými a digitálními měřidly (sběrnice, čidla), odečty a chyby měření.
3. Měření vlastností materiálů zabudovávaných konstrukcí, význam vstupní kontroly.
4. Vybrané praktické zkoušky spojené s procesem zemních prací.
5. Praktické kontroly při provádění vrchní hrubé stavby, geometrická přesnost konstrukcí.
6. Zjišťování vlastností podkladů a omítek, zjišťování vlhkosti zdiva.
7. Ověření kvality prací vnitřních a dokončovacích s důrazem na tepelnou ochranu budov.
8. Prezentace a kontrola zpracovaných zadání.