Detail předmětu

Technologie rekonstrukcí

Akademický rok 2022/23

CW024 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Stavebně technické průzkumy staveb, technická dokumentace staveb a návrh technologických postupů při rekonstrukcích s ohledem na výsledky průzkumů, sanace základových konstrukcí z hlediska jejich únosnosti, odstraňování vlhkosti v objektech, sanace a zpevňování nosných svislých a vodorovných konstrukcí, rekonstrukce dřevěných krovů, panelových objektů, nejpoužívanější metody a jejich ekonomické vyhodnocení, rekonstrukce památkových objektů a nejčastější rizikové faktory při návrhu technologických postupů, příklady realizovaných rekonstrukcí formou prezentace fotodokumentace realizovaných staveb a exkurze na stavbu s prováděnou rekonstrukcí.

Garant předmětu

Ing. Yvetta Diaz, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Osnova

1. Stavebně technický průzkum staveb a způsob jeho dokumentování.
2. Technická dokumentace pro rekonstrukce staveb a zásady návrhu technologických postupů při rekonstrukcích.
3. Sanace základových konstrukcí z hlediska jejich únosnosti.
4. Způsoby a postupy při odstraňování vlhkosti v objektech.
5. Sanace a zpevňování nosných svislých a vodorovných konstrukcí.
6. Návrhy oprav a rekonstrukcí dřevěných krovů, způsoby provádění výměn vadných prvků krovů.
7. Rekonstrukce panelových objektů - obvodové pláště, střecha, balkóny, lodžie a ostatní předložené konstrukce.
8. Rekonstrukce panelových domů - vnitřní dispozice, bytová jádra, vnitřní instalace.
9. Rekonstrukce památkově chráněných objektů, historické stavební materiály a materiály vhodné pro rekonstrukce.
10.Příklady realizovaných rekonstrukcí stavebních objektů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z technologie stavebních procesů u nově budovaných staveb, základní znalosti ze statiky stavebních konstrukcí, vlastností stavebních materiálů a tvorba rozpočtu pro novostavbu.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253877

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Stavebně technický průzkum staveb a způsob jeho dokumentování.
2. Technická dokumentace pro rekonstrukce staveb a zásady návrhu technologických postupů při rekonstrukcích.
3. Sanace základových konstrukcí z hlediska jejich únosnosti.
4. Způsoby a postupy při odstraňování vlhkosti v objektech.
5. Sanace a zpevňování nosných svislých a vodorovných konstrukcí.
6. Návrhy oprav a rekonstrukcí dřevěných krovů, způsoby provádění výměn vadných prvků krovů.
7. Rekonstrukce panelových objektů - obvodové pláště, střecha, balkóny, lodžie a ostatní předložené konstrukce.
8. Rekonstrukce panelových domů - vnitřní dispozice, bytová jádra, vnitřní instalace.
9. Rekonstrukce památkově chráněných objektů, historické stavební materiály a materiály vhodné pro rekonstrukce.
10.Příklady realizovaných rekonstrukcí stavebních objektů.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zpracování pasportu zadaného objektu určeného ke kompletní rekonstrukci
2. Zpracování zákresu zjištěných defektů v konstrukcích
3. Technologický předpis provedení rekonstrukce určené konstrukční části stavby a kalkulace ceny
této rekonstrukce.
4. Konzultace a vyhodnocení zadaných úkolů.
5. Technologický postup sanace vlhkého zdiva - návrh vhodného typu sanace.
6. Ekonomické zhodnocení navržené sanace, variantní řešení a jejich srovnání.
7. Rekonstrukce vybrané části panelového domu, návrh řešení.
8. Vypracování technologického předpisu pro rekonstrukci vybrané části panelového domu.
9. Exkurze na stavbu, kde probíhají rekonstrukční práce
10. Konzultace a vyhodnocení zadaných úkolů.