Detail předmětu

Ekologie a bezpečnost práce

Akademický rok 2023/24

CW016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

N-P-C-SI (N) / R letní semestr 1. ročník

Ekologie a bezpečnost práce ve stavebnictví, globální enviromentální problémy a udržitelný rozvoj, obecná znalost péče o životní prostředí, enviromentální management a předpisy s tím související, zpracování environmentálních plánů ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby, akustika vnějšího prostředí, obsluha SW "Hluk plus",ochrana zdraví a bezpečnosti na staveništi, prevence rizik, koordinátor bezpečnosti,plán BOZP.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Seznámit s požadavky ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví ve výstavbovém procesu. Systémové nástroje plánování a řízení stavební výroby v podmínkách environmentálního managementu a řízení bezpečnosti práce. Bezpečnost práce a požární bezpečnost na stavbách.

Znalosti

Student získá vědomostí o ochraně životního prostředí a krajiny při výstavbě.
Bude seznámen s environmentální politikou a cíli stavebních společností a firem.
Získá znalosti z prevence rizik v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništích.

Osnova

1.Základní informace o enviromentálních problémech a udržitelném rozvoji se zaměřením na vliv stavební činnosti, enviromentální management a předpisy s tím související, ISO 14001 u stavební organizace
2.Vypracování environmentálních plánů ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby (návaznost a konkrétní řešení pro jednotlivé vybrané dílčí stavební procesy) , zohlednění ekologických předpisů při realizaci zadané stavby
3.Ochrana zdraví před hlukem a vibracemi. Platná legislativa
4.Měření vnějšího hluku strojů, metodika hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, snižování hodnoty staveništního hluku.
5.Práva a povinnosti účastníků výstavby v pojmech. Systém řízení BOZP v ČR, rámcové směrnice EU.
6.Prevence a řízení rizik , bezpečností rizika, zdravotní rizika.
7.Koordinátor bezpečnosti a jeho postavení v procesu výstavby.
8.Plán BOZP v návaznosti na stavebně technologický model stavby. Požadavky na zpracování plánu BOZP a jeho obsah, zohlednění bezpečnostních předpisů při realizaci zadané stavby.

Prerekvizity

Znalosti související s navrhováním staveb, znalost koncepce návrhů zařízení staveniště, znalost běžných technologických předpisů, základní znalosti z oblasti ekologie a BOZP.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Základní informace o enviromentálních problémech a udržitelném rozvoji se zaměřením na vliv stavební činnosti, enviromentální management a předpisy s tím související, ISO 14001 u stavební organizace 2.Vypracování environmentálních plánů ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby (návaznost a konkrétní řešení pro jednotlivé vybrané dílčí stavební procesy) , zohlednění ekologických předpisů při realizaci zadané stavby 3.Ochrana zdraví před hlukem a vibracemi. Platná legislativa 4.Měření vnějšího hluku strojů, metodika hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, snižování hodnoty staveništního hluku. 5.Práva a povinnosti účastníků výstavby v pojmech. Systém řízení BOZP v ČR, rámcové směrnice EU. 6.Prevence a řízení rizik , bezpečností rizika, zdravotní rizika. 7.Koordinátor bezpečnosti a jeho postavení v procesu výstavby. 8.Plán BOZP v návaznosti na stavebně technologický model stavby. Požadavky na zpracování plánu BOZP a jeho obsah, zohlednění bezpečnostních předpisů při realizaci zadané stavby.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.Seznámení se s náplní cvičení. Přidělení individuálních zadání z oblasti ekologie, snížení hluku na staveništi. 2.Zadání vypracování části environmentálního plánu ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby. 3.Vypracování části environmentálního plánu ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby - konzultace individuálních zadání. 4.Seznámení se s počítačovými modely hodnocení hluku, vypracování zadání z oblasti snížení hluku na staveništi. 5.Zpracování bezpečnostních rizik pro etapu výstavby - zadání. 6.Zpracování bezpečnostních rizik pro etapu výstavby - konzultace. 7.Konzultace individuálních zadání v oblasti ekologie a BOZP. 8.Prezentace a obhajoba individuálních zadání.