Detail předmětu

Stavební stroje (R)

Akademický rok 2022/23

CW013 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

Mechanizace stavebních prací, stroje a strojní zařízení dle technologických etap u objektů pozemního i inženýrského stavitelství, stroje a zařízení pro výrobu stavebních hmot a materiálů, dálkové řízení strojů, stroje a zařízení pro provádění oprav, rekonstrukcí a údržbu, skládkování, demolice, recyklace, předpisy pro provoz stavebních strojů.

Garant předmětu

Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Osnova

1.Úvod do předmětu. Základní informace o mechanizaci stavebních prací. Stavební stroje a technologické postupy.
2.Stavební stroje používané pro práci podle hlavních technologických etap.
3.Seznámení se stroji a zařízeními pro výrobu stavebních materiálů.
4.Speciální stavební stroje a zařízení pro provádění oprav a rekonstrukcí objektů pozemního stavitelství.
5.Speciální stavební stroje pro provádění oprav a rekonstrukcí objektů inženýrského stavitelství.
6.Dálkové řízení stavebních strojů a zařízení.
7.Stroje a zařízení pro skládkování, rekultivace a recyklace.
8.Předpisy, normy a nařízení platná pro práci se stavebními stroji.

Prerekvizity

Základní znalosti technologie stavebních procesů, bezpečnost práce ve stavebnictví,základní informace o funkci a využití strojů a strojních sestav.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255481

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Úvod do předmětu. Základní informace o mechanizaci stavebních prací. Stavební stroje a technologické postupy.
2.Stavební stroje používané pro práci podle hlavních technologických etap.
3.Seznámení se stroji a zařízeními pro výrobu stavebních materiálů.
4.Speciální stavební stroje a zařízení pro provádění oprav a rekonstrukcí objektů pozemního stavitelství.
5.Speciální stavební stroje pro provádění oprav a rekonstrukcí objektů inženýrského stavitelství.
6.Dálkové řízení stavebních strojů a zařízení.
7.Stroje a zařízení pro skládkování, rekultivace a recyklace.
8.Předpisy, normy a nařízení platná pro práci se stavebními stroji.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.Seznámení s předmětem a požadavky na jeho absolvování. Seminární práce - individuální zadání - investiční záměr pro pořízení strojů na zajištění práce vybrané technologické etapy.
2.Konzultace k individuálnímu zadání.
3.Zadání příkladu č.1. Návrh strojní sestavy pro montáž objektu s variantním využitím automobilových a věžových jeřábů.
4.Konzultace k příkladu č.1.
5.Exkurze do výrobny stavebních materiálů.
6.Odevzdání příkladu č.1, konzultace k seminární práci.
7.Prezentace seminárních prací – individuálních zadání.
8.Prezentace seminárních prací, závěrečný test.