Detail předmětu

Manažerské dovednosti

Akademický rok 2023/24

CV084 předmět zařazen v 1 studijním plánu

N-P-C-SI (N) / R zimní semestr 2. ročník

Realizace staveb patří mezi odvětví, pro něž jsou typické skupinová a týmová práce v sekvenčních týmech. Kurs se zabývá konkrétními činnostmi vedení a řízení pracovních skupin ve stavebnictví. Sleduje vývoj a dynamiku týmové práce. Cílem je získání znalostí manažera podniku v manažerských technikách, řízení pracovních týmů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Schopnost zvládnout práci manažera ve stavebním podniku z hlediska vedení a řízení lidských zdrojů.

Znalosti

Znalost práce manažera ve stavebním podniku z hlediska vedení a řízení lidských zdrojů.

Osnova

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci manažera.
2. Lidské zdroje, budování a přetváření týmů.
3. Principy růstu a změny týmu; paradigmata a efektivnost týmové práce.
4. Pozitivní aktivita manažera v týmové spolupráci, okruhy vlivu a působnosti. Franklův model odpovědnosti.
5. Vedení a řízení pracovníků, principy osobního vedení. Zaměření na potvrzení rolí a cílů pracovníků v týmu.
6. Sjednocování podnikových priorit s prioritami pracovníků. Řízení, organizace a plánovaní činností. Delegování pravomocí a odpovědnost.
7. Interpersonální vedení, typy mezilidské součinnosti, podpůrné systémy a procesy pro maximálně účinnou spolupráci.
8. Principy optimálního řešení pracovních konfliktů a zásady účinného vyjednávání.
9. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, odlišnosti,tvořivost, její techniky a inovace.
10. Aktuální otázky vedení a řízení týmů v současnosti.

Prerekvizity

Schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem. Základní orientace v organizaci stavebního podniku.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci manažera.

2. Lidské zdroje, budování a přetváření týmů.

3. Principy růstu a změny týmu; paradigmata a efektivnost týmové práce.

4. Pozitivní aktivita manažera v týmové spolupráci, okruhy vlivu a působnosti. Franklův model odpovědnosti.

5. Vedení a řízení pracovníků, principy osobního vedení. Zaměření na potvrzení rolí a cílů pracovníků v týmu.

6. Sjednocování podnikových priorit s prioritami pracovníků. Řízení, organizace a plánovaní činností. Delegování pravomocí a odpovědnost.

7. Interpersonální vedení, typy mezilidské součinnosti, podpůrné systémy a procesy pro maximálně účinnou spolupráci.

8. Principy optimálního řešení pracovních konfliktů a zásady účinného vyjednávání.

9. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, odlišnosti,tvořivost, její techniky a inovace.

10. Aktuální otázky vedení a řízení týmů v současnosti.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do cvičení, zadání projektových kriterií a systém týmové práce.

2.- 9. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého týmu na vlastním projektu, jejich postupné provedení či prezentace a zpětná vazba od účastníků i učitele.

10. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.