Detail předmětu

Právo v oblasti podnikání ve stavebnictví

Akademický rok 2022/23

CV015 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

Předmět je koncipován jako průřezový předmět zaměřený na jednotlivá právní odvětví a v nich upravené předpoklady pro výkon podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Výklad vymezuje práva, povinnosti a právní důsledky, které s těmito činnostmi úzce souvisí. Stanoví předpoklady pro výkon vybraných činností ve výstavbě a druhy živností upravené pro obor stavebnictví.

Garant předmětu

PhDr. Mgr. Dagmar Hrabincová

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty průřezově s právními normami v ČR v oblasti podnikání ve stavebnictví.

Znalosti

Znalost právních norem v ČR v oblasti podnikání ve stavebnictví.

Osnova

1. Právní úprava podnikání
2. Formy a druhy podnikání
3. Jednání podnikatele
4. Registrační a oznamovací povinnost podnikatele
5. Práva a povinnosti související s výkonem živnosti
6. Podnikání ve stavebnictví upravené živnostenským a stavebním zákonem
7. Typy činností a organizační struktury právnických osob
8. Základní práva a povinnosti členů statutárních a dalších orgánů obchodních korporací

Prerekvizity

Studium tohoto předmětu nevyžaduje speciální předchozí znalosti. Výuka navazuje na obecné poznatky v rozsahu a úrovni bakalářského studia na neprávnických fakultách.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255707

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Právní úprava podnikání
2. Formy a druhy podnikání
3. Jednání podnikatele
4. Registrační a oznamovací povinnost podnikatele
5. Práva a povinnosti související s výkonem živnosti
6. Podnikání ve stavebnictví upravené živnostenským a stavebním zákonem
7. Typy činností a organizační struktury právnických osob
8. Základní práva a povinnosti členů statutárních a dalších orgánů obchodních korporací

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Podnikání
2. Datové schránky a elektronický podpis
3. Základní veřejné a soukromé registry
4. Podnikání zahraničních osob
5. Druhy živností, jejich obsahová náplň
6. Živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík
7. Autorizované osoby
8. Obchodní společnosti a družstvo