Detail předmětu

Ekonomické nástroje řízení stavební výroby

Akademický rok 2022/23

CV014 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Podnik potřebuje ekonomické nástroje pro řízení vztahu nákladů výroby a prodejních cen, aby zajistil výrobní zisky. Základním nástrojem je kvalitní organizace výroby. Kombinace výrobních faktorů s ohledem na jejich náklady na jedné straně a zajištění prodeje na straně druhé je předpokladem hospodárnosti výroby. Vymezující je výběr výrobních činností stavebního podniku prodejných na stavebním trhu a přinášejících zisk. Důležitým ekonomickým nástrojem jsou ceny, které musí pokrýt náklady a zajistit zisky.

Garant předmětu

doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Cíl

Průřezový předmět, jehož cílem je seznámit studenty s vybranými ekonomickými nástroji pro řízení stavební výroby.

Znalosti

Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.

Osnova

1. Podnikatelský plán ve stavebnictví
2. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku
3. Řízení nákladů na materiál a zásoby
4. Řízení nákladů na pracovní sílu
5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení
6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví
7. Investice
8. Podnikové finance
9. Daně, účetní a operativní evidence
10. Marketing
11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků
12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku
13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn

Prerekvizity

Znalosti ekonomie a základů podnikové ekonomiky

Jazyk výuky

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253969

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Podnikatelský plán ve stavebnictví

2. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku

3. Řízení nákladů na materiál a zásoby

4. Řízení nákladů na pracovní sílu

5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení

6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví

7. Investice

8. Podnikové finance

9. Daně, účetní a operativní evidence

10. Marketing

11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků

12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku

13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání semestrální práce
2. Marketingová analýza
3. Náklady na materiál
4. Náklady na mzdy
5. Náklady na dopravu
6-7. Kalkulace ceny stavební práce
8. Hodnocení investice
9. Analýza cenové citlivosti
10. Výpočet bodu zvratu
11. Celkové vyhodnocení záměru
12. Prezentace práce
13. Kontrola a odevzdání