Detail předmětu

Řízení a provozování TZB

Akademický rok 2022/23

CT014 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Pochopení základů elektroinstalace a hromosvodných zařízení s návazností na systémy měření a regulace. Navrhování základních systémů měření a regulace pro aplikace vytápění, vzduchotechnika a chlazení.Tvorba schémat a technologických popisů pro systémy MaR. Provoz, servis a údržba systémů vzduchotechniky, tepelných a chladicích soustav.

Garant předmětu

Ing. Marian Formánek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Osnova

1. Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty.
2. Základy elektroinstalace a hromosvodných zařízení,bezpečnost práce na elektrických zařízeních.
3. Slaboproudá zařízení a rozvody,základní systémy měření a regulace.
4. Prvky a komponenty pro regulační obvody.
5. Měření elektrických a neelektrických veličin, návrh regulačních obvodů.
6. Nadřazené systémy MaR, návrh, využití.
7. Technické kreslení v elektrotechnice a slaboproudých rozvodech.
8. Systémy řízení pro vzduchotechnická zařízení.
9. Systémy řízení pro tepelné soustavy a chladicí zařízení.
10. Provoz a údržba vzduchotechnických, tepelných a chladících soustav.

Prerekvizity

Fyzika - základy elektro

Jazyk výuky

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254081

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty.
2. Základy elektroinstalace a hromosvodných zařízení,bezpečnost práce na elektrických zařízeních.
3. Slaboproudá zařízení a rozvody,základní systémy měření a regulace.
4. Prvky a komponenty pro regulační obvody.
5. Měření elektrických a neelektrických veličin, návrh regulačních obvodů.
6. Nadřazené systémy MaR, návrh, využití.
7. Technické kreslení v elektrotechnice a slaboproudých rozvodech.
8. Systémy řízení pro vzduchotechnická zařízení.
9. Systémy řízení pro tepelné soustavy a chladicí zařízení.
10. Provoz a údržba vzduchotechnických, tepelných a chladících soustav.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty.
2. Základy elektroinstalace a hromosvodních zařízení,bezpečnost práce na elektrických zařízení.
3. Slaboproudá zařízení a rozvody,základní systémy měření a regulace.
4. Prvky a komponenty pro regulační obvody.
5. Měření elektrických a neelektrických veličin, návrh regulačních obvodů
6. Nadřazené systémy MaR, návrh, využití.
7. Technické kreslení v elektrotechnice a slaboproudých rozvodech.
8. Systémy řízení pro vzduchotechnická zařízení.
9. Systémy řízení pro tepelné soustavy a chladicí zařízení.
10. Provoz a údržba vzduchotechnických, tepelných a chladících soustav.