Detail předmětu

Revitalizace a stabilita krajiny

Akademický rok 2023/24

CS053 předmět zařazen v 1 studijním plánu

N-P-C-SI (N) / V zimní semestr 2. ročník

Základy krajinné ekologie. Typy krajiny, vliv člověka na krajinu, hlavní příčiny antropogenního poškozování krajiny.
Devastace krajiny při těžbě nerostných surovin a její rekultivace
Klasifikace rekultivací, biotechnické rekultivace, rekultivace zemědělské a lesnické, nové trendy v rekultivacích v ČR.
Ekologická stabilita, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability.
Ochrana krajiny.
Revitalizace vodních systémů krajiny, revitalizace malých vodních toků v krajině, dotační programy pro CR.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základní znalosti z ekologie krajiny, krajina přírodní a kulturní, vliv lidské činnosti, revitalizace krajiny, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability, revitalizace vodních systémů v krajině

Znalosti

Student získá základní znalosti z ekologie krajiny, o revitalizace krajiny, stabilitě krajiny, územních systémech ekologické stability, revitalizaci vodních systémů v krajině.

Osnova

1. Úvod do ekologie krajiny. Názvosloví. Krajina přírodní.
2. Krajina kulturní. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny.
3. - 4. Charakteristika území devastovaných těžbou. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, rostliny. Rekultivace lesnická, vhodné dřeviny. Další způsoby rekultivací.
5. Obnova krajiny. Územní systémy ekologické stability.
6. Urban sprawl, výstavba šetrná k životnímu prostředí. Ochrana krajiny.
7. Říční krajina. Mokřady, tůně a další vodní prvky v krajině. Hodnocení revitalizací, údržba, problémy.
8. Dotační programy, příklady revitalizací z ČR i ze zahraničí.

Prerekvizity

Základní znalosti přírodovědných předmětů

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do ekologie krajiny. Názvosloví. Krajina přírodní. 2. Krajina kulturní. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny. 3. - 4. Charakteristika území devastovaných těžbou. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, rostliny. Rekultivace lesnická, vhodné dřeviny. Další způsoby rekultivací. 5. Obnova krajiny. Územní systémy ekologické stability. 6. Urban sprawl, výstavba šetrná k životnímu prostředí. Ochrana krajiny. 7. Říční krajina. Mokřady, tůně a další vodní prvky v krajině. Hodnocení revitalizací, údržba, problémy. 8. Dotační programy, příklady revitalizací z ČR i ze zahraničí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do problematiky. Publikace a on-line zdroje informací. Mapy on-line. 2. Metodika mapování krajiny. Příklady mapování krajiny. Koeficient ekologické stability. Výběr území pro mapování. 3. - 6. Projekt mapování a vyhodnocení krajiny. 7. - 8. Prezentace jednotlivých projektů.