Detail předmětu

Řízení vodohospodářských soustav

Akademický rok 2022/23

CS051 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

Základní znaky vodohospodářských soustav (VS), principy výstavby a provozu vodohospodářských dispečinků, obecný model řízení a regulační obvod, řízení in-line, on-line a off-line, dynamické vlastnosti vodohospodářských soustav (VS), pojem řízení v reálném čase a operativní řízení VS, sběr, přenos, zpracování a uložení dat popisujících stav VS, konstrukce řídících algoritmů zásobní a ochranné funkce VS a jejich provoz, dálkové nastavování regulačních uzávěrů, předávání informací o očekávaných průtocích a vodních stavech kompetentním orgánům a veřejnosti, řízení VS v průběhu havárií na tocích (úniky znečišťujících látek).

Garant předmětu

Ing. Tomáš Kozel, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Cíl

Základní znalosti týkající se řízení odtoku vody z povodí pomocí vodohospodářských soustav
Schopnost sestavit modely operativního řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy
Schopnost sestavit modely operativního řízení ochranné funkce vodohospodářské soustavy.

Znalosti

Student získá základní znalosti týkající se řízení odtoku vody z povodí pomocí vodohospodářských soustav a
schopnost sestavit modely operativního řízení zásobní a ochranné funkce vodohospodářské soustavy.

Osnova

1. - 2. Dynamické vlastnosti VS, obecný model řízení a jeho modifikace
3. - 4. Pojem řízení VS v reálném čase (operativní řízení)regulační obvod, řízení typu in-line, on-line a off-line
5. - 6. Vodohospodářský dispečink, struktura, sběr, přenos a zpracování dat, příklady z praxe
7. - 8. Řídící algoritmy použitelné pro řízení VS a uplatnění adaptivního přístupu
9. - 11. Konstrukce řídícího algoritmu pro operativní řízení systému zásobení vodou
12. - 13. Konstrukce řídícího algoritmu pro operativní řízení ochranné funkce VS

Prerekvizity

Základní znalosti z matematiky, fyziky, hydrauliky a hydrologie

Korekvizity

Nádrže a vodohospodářské soustavy, aplikovaná hydrologie, operativní hydrologie, geografické informační systémy, metody umělé inteligence, operační a systémová analýza.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255847

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. - 2. Dynamické vlastnosti VS, obecný model řízení a jeho modifikace
3. - 4. Pojem řízení VS v reálném čase (operativní řízení)regulační obvod, řízení typu in-line, on-line a off-line
5. - 6. Vodohospodářský dispečink, struktura, sběr, přenos a zpracování dat, příklady z praxe
7. - 8. Řídící algoritmy použitelné pro řízení VS a uplatnění adaptivního přístupu
9. - 11. Konstrukce řídícího algoritmu pro operativní řízení systému zásobení vodou
12. - 13. Konstrukce řídícího algoritmu pro operativní řízení ochranné funkce VS

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Výběr vodohospodářské podsoustavy
2. Napojení podsoustavy na vodohospodářský dispečink
3. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou
4. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou
5. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou
6. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou
7. Konstrukce řídícího algoritmu subsystému zásobení vodou
8. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému
9. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému
10. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému
11. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému
12. Konstrukce řídícího algoritmu ochranného subsystému
13. Závěrečná kontrola protokolů a udělení zápočtu