Detail předmětu

Hydroinformatika 2

Akademický rok 2022/23

CR004 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

1. Teoretické a praktické základy pro využívání moderních informačních a komunikačních technologií při modelování, řízení a rozhodování v oboru vodního hospodářství.
2. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů.
3. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství (srážkoodtokové modely, simulace proudění vody v potrubích a otevřených korytech, modelování proudění podzemní vody, simulace pohybu splavenin, transport rozpuštěných látek).
4. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování (využití GIS apod.).

Garant předmětu

doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Cíl

Cílem předmětu je:
seznámení se základními principy a funkcí hydroinformatiky ve vodním hospodářství; poskytnout informace o vstupních datech a simulačních modelech ve vodním hospodářství; získání praktických zkušeností s využitím hydroinformatiky na semestrálních projektech.

Znalosti

Student splní cíl předmětu spočívající v seznámení se základy aplikace hydroinformatiky ve vodním hospodářství. Získá praktické zkušeností s využitím hydroinformatiky na semestrálních projektech.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, GIS, odborné předměty z oboru vodního hospodářství a vodních staveb

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253857

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. - 2. Zadání semestrálního projektu
3. - 5. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů
6. - 7. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství
8. - 9. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování
10. Prezentace semestrálních projektů