Detail předmětu

Provádění vodních staveb

Akademický rok 2022/23

CR002 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Příprava staveb - plánovací, projektová, prováděcí.
Zemní a skalní práce - výkopy a násypy, technologické postupy, nasazení mechanizmů a jejich sestav.
Provádění a mechanizace betonářských prací - bednění a odbedňování, výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování betonu, armovací práce.
Potrubářské práce - trubní materiály a jejich používání, kladečské práce, odzkušování položeného potrubí.
Zpevňovací a dotěsňovací práce
Zařízení staveniště.
Sestavení harmonogramu stavebních prací.
Bezpečnost při práci na stavbách.
Provozní evidence staveb.

Garant předmětu

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Cíl

Realizace jednotlivých druhů stavebních prací, nasazení vhodných druhů a typů stavebních strojů a mechanizmů. Časový postup výstavby. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Znalosti

Znalosti v následujících oblastech:
- realizace jednotlivých druhů stavebních prací,
- nasazení vhodných druhů a typů stavebních strojů a mechanizmů,
- časový postup výstavby.

Osnova

1. Etapizace výstavby
2. Návrh otevřené stavební jámy
3. Stavební jímka, odvodnění staveniště, stavební čerpadla
4. Zemní práce - stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů
5. Betonářské práce - rozdělení pracovních a dilatačních bloků,technologie provádění, nasazení mechanizmů
6. Návrh dopravy na staveništi
7. Návrh objektů zařízení staveniště
8. Dokončovací práce
9. Sestavení harmonogramu stavebních prací
10.Bezpečnostní předpisy

Prerekvizity

Mechanicko-fyzikální vlastnosti zemních materiálů, zásady zakládání staveb, zásady navrhování betonových konstrukcí

Jazyk výuky

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/252948

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Etapizace výstavby
2. Návrh otevřené stavební jámy
3. Stavební jímka, odvodnění staveniště, stavební čerpadla
4. Zemní práce - stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů
5. Betonářské práce - rozdělení pracovních a dilatačních bloků,technologie provádění, nasazení mechanizmů
6. Návrh dopravy na staveništi
7. Návrh objektů zařízení staveniště
8. Dokončovací práce
9. Sestavení harmonogramu stavebních prací
10.Bezpečnostní předpisy

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Návrh etapizace výstavby
2. Návrh otevřené stavební jámy
3. Odvodnění staveniště, stavební čerpadla
4. Zemní práce - stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů
5. Betonářské práce - rozdělení pracovních a dilatačních bloků, technologie provádění, nasazení mechanizmů
6. Návrh dopravy na staveništi
7. Návrh objektů zařízení staveniště
8. Dokončovací práce
9. Sestavení harmonogramu stavebních prací
10.Bezpečnostní předpisy