Detail předmětu

Provádění vodních staveb

Akademický rok 2023/24

CR002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

N-P-C-SI (N) / V zimní semestr 2. ročník

Příprava staveb - plánovací, projektová, prováděcí.
Zemní a skalní práce - výkopy a násypy, technologické postupy, nasazení mechanizmů a jejich sestav.
Provádění a mechanizace betonářských prací - bednění a odbedňování, výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování betonu, armovací práce.
Potrubářské práce - trubní materiály a jejich používání, kladečské práce, odzkušování položeného potrubí.
Zpevňovací a dotěsňovací práce
Zařízení staveniště.
Sestavení harmonogramu stavebních prací.
Bezpečnost při práci na stavbách.
Provozní evidence staveb.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Realizace jednotlivých druhů stavebních prací, nasazení vhodných druhů a typů stavebních strojů a mechanizmů. Časový postup výstavby. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Znalosti

Znalosti v následujících oblastech:
- realizace jednotlivých druhů stavebních prací,
- nasazení vhodných druhů a typů stavebních strojů a mechanizmů,
- časový postup výstavby.

Osnova

1. Etapizace výstavby
2. Návrh otevřené stavební jámy
3. Stavební jímka, odvodnění staveniště, stavební čerpadla
4. Zemní práce - stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů
5. Betonářské práce - rozdělení pracovních a dilatačních bloků,technologie provádění, nasazení mechanizmů
6. Návrh dopravy na staveništi
7. Návrh objektů zařízení staveniště
8. Dokončovací práce
9. Sestavení harmonogramu stavebních prací
10.Bezpečnostní předpisy

Prerekvizity

Mechanicko-fyzikální vlastnosti zemních materiálů, zásady zakládání staveb, zásady navrhování betonových konstrukcí

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Etapizace výstavby 2. Návrh otevřené stavební jámy 3. Stavební jímka, odvodnění staveniště, stavební čerpadla 4. Zemní práce - stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů 5. Betonářské práce - rozdělení pracovních a dilatačních bloků,technologie provádění, nasazení mechanizmů 6. Návrh dopravy na staveništi 7. Návrh objektů zařízení staveniště 8. Dokončovací práce 9. Sestavení harmonogramu stavebních prací 10.Bezpečnostní předpisy

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Návrh etapizace výstavby 2. Návrh otevřené stavební jámy 3. Odvodnění staveniště, stavební čerpadla 4. Zemní práce - stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů 5. Betonářské práce - rozdělení pracovních a dilatačních bloků, technologie provádění, nasazení mechanizmů 6. Návrh dopravy na staveništi 7. Návrh objektů zařízení staveniště 8. Dokončovací práce 9. Sestavení harmonogramu stavebních prací 10.Bezpečnostní předpisy