Detail předmětu

Hydraulika podzemních vod

CR001 předmět není zařazen v žádném studijním plánu

Úvod, základní předpoklady přijímané při řešení úloh hydrauliky podzemní vody, Darcyho rovnice. 1 D proudění, Hydraulika studní při ustáleném stavu 1 D - hydraulika studní. Vyhodnocení čerpacího pokusu. 1D - úlohy jednodimenzionální filtrace - MKP. Dvojrozměrná filtrace v horizontální rovině - interference studní, MKP. Dvojrozměrná filtrace ve vertikální rovině - kreslení a vyhodnocení proudové sítě + MKP. Řešení jednotlivých úloh filtračního proudění. Filtrační deformace. Proudění podzemní vody v nenasycené zóně, infiltrace. Transport rozpuštěných látek v podzemní vodě.

Garant předmětu

prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Výsledkem výuky předmětu je schopnost posluchače řešit problematiku proudění podzemní vody z pohledu stavebního inženýra. Po jeho absolvování bude posluchač schopen samostatně řešit celou škálu úloh hydrodynamiky podzemní vody pomocí analytických a numerických metod, bude obeznámen s použitím dostupného software pro řešení úloh hydraulicky podzemních vod, bude znát okruh profesí souvisejících s řešením úloh podzemní vody (hydrologie, hydrogeologie, pedologie).

Prerekvizity

Hydraulika a hydrologie,matematika I., II.,inženýrská geologie, mechanika zemin

Korekvizity

Statistika, numerické metody

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka bude prováděna jak v učebně, kde bude probíhat teoretická výuka, tak v laboratoři,

Způsob a kritéria hodnocení

100% docházka, výjimečně 2 cvičení omluvená absence, u zkoušky požadavek zápočtu, pro kladné hodnocení u zkoušky alsepoň dílčí znalost ve všech 3 položených otázkách

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou proudění podzemní vody z pohledu stavebního inženýra. Po jeho absolvování bude posluchač schopen samostatně řešit celou škálu úloh hydrodynamiky podzemní vody pomocí analytických a numerických metod, bude obeznámen s použitím dostupného software pro řešení úloh hydraulicky podzemních vod, bude znát okruh profesí souvisejících s řešením úloh podzemní vody (hydrologie, hydrogeologie, pedologie).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, základní předpoklady přijímané při řešení úloh hydrauliky podzemní vody, Darcyho rovnice.
2. Základní řídící rovnice - zákon zachování hmotnosti, Darcyho vztah.
3. 1 D proudění, Hydraulika studní při ustáleném stavu
4. 1 D - hydraulika studní. Vyhodnocení čerpacího pokusu.
5. 1D - úlohy jednodimenzionální filtrace - MKP.
6. - 7. Dvojrozměrná filtrace v horizontální rovině - interference studní, MKP.
8. - 9. Dvojrozměrná filtrace ve vertikální rovině - kreslení a vyhodnocení proudové sítě + MKP.
10. Filtrační deformace.
11. Proudění v nenasycené zóně.
12.-13. Transport rozpuštěných látek v podzemní vodě.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

A) Základy řešení úloh filtračního proudění – specifický průtok, střední rychlost vody v pórech, tlak, tlaková
a piezometrická výška.
B) Darcyho vztah, Darcyho pokus.
C) Proudění v 1D stacionární, paralelní - analytické řešení.
D) Proudění v 1D stacionární, paralelní - numerické řešení.
E) Proudění ve 2D ve vertikální rovině - numerické řešení.
F) Proudění ve 2D v horizontální rovině - numerické řešení.
G) Teorie potenciálního proudění, kreslení a vyhodnocení proudové sítě.
H) Proudění v 1D nestacionární, paralelní - numerické řešení.
I) Proudění v 1D - rotačně symetrické.
J) Proudění v 1D - vyhodnocení čerpacího pokusu.
K) Proudění ve 2D v horizontální rovině - analytické řešení (soustava studní).