Detail předmětu

Hydraulika podzemních vod

Akademický rok 2023/24

CR001 předmět zařazen v 1 studijním plánu

N-P-C-SI (N) / V zimní semestr 1. ročník

Úvod, základní předpoklady přijímané při řešení úloh hydrauliky podzemní vody, Darcyho rovnice.
1 D proudění, Hydraulika studní při ustáleném stavu
1 D - hydraulika studní. Vyhodnocení čerpacího pokusu.
1D - úlohy jednodimenzionální filtrace - MKP.
Dvojrozměrná filtrace v horizontální rovině - interference studní, MKP.
Dvojrozměrná filtrace ve vertikální rovině - kreslení a vyhodnocení proudové sítě + MKP.
Řešení jednotlivých úloh filtračního proudění.
Filtrační deformace.
Proudění podzemní vody v nenasycené zóně, infiltrace.
Transport rozpuštěných látek v podzemní vodě.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou proudění podzemní vody z pohledu stavebního inženýra. Po jeho absolvování bude posluchač schopen samostatně řešit celou škálu úloh hydrodynamiky podzemní vody pomocí analytických a numerických metod, bude obeznámen s použitím dostupného software pro řešení úloh hydraulicky podzemních vod, bude znát okruh profesí souvisejících s řešením úloh podzemní vody (hydrologie, hydrogeologie, pedologie).

Znalosti

Znalosti v následujících oblastech:
předpoklady přijímané při řešení úloh hydrauliky podzemní vody,
Darcyho rovnice,
1 D proudění, Hydraulika studní při ustáleném stavu,
1 D - hydraulika studní. Vyhodnocení čerpacího pokusu.
1D - úlohy jednodimenzionální filtrace - MKP.
Dvojrozměrná filtrace v horizontální rovině - interference studní, MKP.
Dvojrozměrná filtrace ve vertikální rovině - kreslení a vyhodnocení proudové sítě + MKP.
Řešení jednotlivých úloh filtračního proudění.
Filtrační deformace.
Transport rozpuštěných látek v podzemní vodě.

Osnova

1. Úvod, základní předpoklady přijímané při řešení úloh hydrauliky podzemní vody, Darcyho rovnice.
2. Základní řídící rovnice - zákon zachování hmotnosti, Darcyho vztah.
3. 1 D proudění, Hydraulika studní při ustáleném stavu
4. 1 D - hydraulika studní. Vyhodnocení čerpacího pokusu.
5. 1D - úlohy jednodimenzionální filtrace - MKP.
6. - 7. Dvojrozměrná filtrace v horizontální rovině - interference studní, MKP.
8. - 9. Dvojrozměrná filtrace ve vertikální rovině - kreslení a vyhodnocení proudové sítě + MKP.
10. Filtrační deformace.
11. Proudění v nenasycené zóně.
12.-13. Transport rozpuštěných látek v podzemní vodě.

Prerekvizity

Hydraulika a hydrologie,matematika I., II.,inženýrská geologie, mechanika zemin

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, základní předpoklady přijímané při řešení úloh hydrauliky podzemní vody, Darcyho rovnice. 2. Základní řídící rovnice - zákon zachování hmotnosti, Darcyho vztah. 3. 1 D proudění, Hydraulika studní při ustáleném stavu 4. 1 D - hydraulika studní. Vyhodnocení čerpacího pokusu. 5. 1D - úlohy jednodimenzionální filtrace - MKP. 6. - 7. Dvojrozměrná filtrace v horizontální rovině - interference studní, MKP. 8. - 9. Dvojrozměrná filtrace ve vertikální rovině - kreslení a vyhodnocení proudové sítě + MKP. 10. Filtrační deformace. 11. Proudění v nenasycené zóně. 12.-13. Transport rozpuštěných látek v podzemní vodě.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

A) Základy řešení úloh filtračního proudění – specifický průtok, střední rychlost vody v pórech, tlak, tlaková a piezometrická výška. B) Darcyho vztah, Darcyho pokus. C) Proudění v 1D stacionární, paralelní - analytické řešení. D) Proudění v 1D stacionární, paralelní - numerické řešení. E) Proudění ve 2D ve vertikální rovině - numerické řešení. F) Proudění ve 2D v horizontální rovině - numerické řešení. G) Teorie potenciálního proudění, kreslení a vyhodnocení proudové sítě. H) Proudění v 1D nestacionární, paralelní - numerické řešení. I) Proudění v 1D - rotačně symetrické. J) Proudění v 1D - vyhodnocení čerpacího pokusu. K) Proudění ve 2D v horizontální rovině - analytické řešení (soustava studní).