Detail předmětu

Vybrané statě ze stokování a ČOV

Akademický rok 2022/23

CP056 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Předmětu seznamuje studenty s vybranou problematikou odvodnění a čištění odpadních vod z urbanizovaných celků. Předmět souvisí s širší problematikou řešenou v předmětu Stokování a čištění odpadních vod. Navazuj na obecné předměty řešené v základní fázi studia, zejména předměty hydraulika a hydrologie.

Garant předmětu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Cíl

Cílem předmětu je souhrn veškerých aktuálních poznatků v oboru městského odvodnění s důrazem na vliv těchto zařízení na životní prostředí v souladu s platnou legislativou. Předmět přináší znalosti v oblasti plánování, návrhu, řízení či rekonstrukce stokových sítí a informace z oblasti hydroinformatiky.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu: plánování, návrh, řízení a rekonstrukci stokových sítí a ČOV

Osnova

1. Úvod
2. Navrhování podtlakové kanalizace.
3. Navrhování tlakové kanalizace. Způsoby dopravy odpadní vody - čerpací technika ve stokových sítích.
4. Energetická náročnost kanalizačních sítí.
5. Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě.
6. Moderní technologie používané v ČOV o velikosti 1-50 EO.
7. Moderní technologie používané v městských ČOV.
8. Membránové procesy.

Prerekvizity

Hydrologie, hydroinformatika, hydraulika, stokování, čištění odpadních vod

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253388

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod
2. Navrhování podtlakové kanalizace.
3. Navrhování tlakové kanalizace. Způsoby dopravy odpadní vody - čerpací technika ve stokových sítích.
4. Energetická náročnost kanalizačních sítí.
5. Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě.
6. Moderní technologie používané v ČOV o velikosti 1-50 EO.
7. Moderní technologie používané v městských ČOV.
8. Membránové procesy.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod
2. Návrh venkovní podtlakové stokové sítě.
3. Návrh čerpací stanice.
4. Návrh podtlakové stanice / tlakové kanalizace.
5. Návrh DČOV.
6. Návrh vybrané části ČOV.
7. Návrh membrány.
8. Zápočet.