Detail předmětu

Vybrané statě z vodárenství

Akademický rok 2022/23

CP053 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

Zdroje pitné vody a jejich kategorizace, ochrana zdrojů, speciální metody úpravy vod, moderní technologie vúpraven vod, automatizace úpraven vod, balené úpravny.
Ztráty vody a technické prostředky pro lokalizaci skrytých úniků, hodnocení technického stavu distribučního systému, spolehlivost vodovodních sítí, riziková analýza vodárenských systémů, vývoj sektoru v ČR, současné mezinárodní vědecké projekty v oboru.

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Cíl

Cílem předmětu je souhrn aktuálních poznatků v oboru úpravy vody a distribuce pitné vody, rozšíření znalosti o nových speciálních technologiích úpravy vody a vybrané speciální statě z dopravy vody.

Znalosti

Student zvládne nové poznatky v oboru úpravy vody a distribuce pitné vody, rozšíření znalosti o nových speciálních technologiích úpravy vody a vybrané speciální statě z dopravy vody.

Osnova

1. Zdroje pitné vody a jejich ochrana
2. Nové směry v koagulaci a vločkování, inovace čiřičů s vločkovým mrakem
3. Nové filtrační materiály, nové typy filtrů,automatizace úpraven vod
4. Balené úpravny vody, membránové technologie úpravy vody
5. Ztráty vody, ukazatele ztrát vody
6. Technické prostředky pro vyhledávání úniků vody
7. Hodnocení technického stavu vodovodů
8. Plánování rekonstrukcí vodovodů, finanční plány obnovy
9. Kvalita vody v distribučních systémech
10.Analýza rizik věřejných systémů zásobování pitnou vodou
11.Spolehlivost vodovodních sítí
12.Řídící ventily - exkurze do společnosti ATJ Speciál
13.Výkonnostní ukazatele systémů zásobování pitnou vodou, technické novinky,konference a projekty oboru

Prerekvizity

Chemie a technologie vody, Vodárenství

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255947

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zdroje pitné vody a jejich ochrana
2. Nové směry v koagulaci a vločkování, inovace čiřičů s vločkovým mrakem
3. Nové filtrační materiály, nové typy filtrů,automatizace úpraven vod
4. Balené úpravny vody, membránové technologie úpravy vody
5. Ztráty vody, ukazatele ztrát vody
6. Technické prostředky pro vyhledávání úniků vody
7. Hodnocení technického stavu vodovodů
8. Plánování rekonstrukcí vodovodů, finanční plány obnovy
9. Kvalita vody v distribučních systémech
10.Analýza rizik věřejných systémů zásobování pitnou vodou
11.Spolehlivost vodovodních sítí
12.Řídící ventily - exkurze do společnosti ATJ Speciál
13.Výkonnostní ukazatele systémů zásobování pitnou vodou, technické novinky,konference a projekty oboru

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání seminární práce S1 - popis a charakteristika vybrané vodárenské soustavy
2. Práce a konzultace na seminární práci S1
3. Práce a konzultace na seminární práci S1
4. Prezentace seminárních prací S1
5. Prezentace seminárních prací S1
6. Prezentace seminárních prací S1
7. Účast na konferenci VODA Zlín
8. Zadání seminární práce S2 - překlad a prezentace obsahu zahraničního odborného článku
9. Práce a konzultace na seminární práci S2
10.Práce a konzultace na seminární práci S2
11.Prezentace seminárních prací S2
12.Prezentace seminárních prací S2
13.Prezentace seminárních prací S2, zápočet.