Detail předmětu

Operační a systémová analýza

Akademický rok 2022/23

CP003 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Předmět poskytuje základní přehled metod operačního výzkumu a příklady jejich aplikací ve vodním hospodářství se zaměřením na lineární a nelineární programování, dynamické programování,řešení vícekriteríálních úloh, teorií grafů a metody síťové analýzy, projektové řízení, neuronové sítě, genetické algoritmy a rizikovou analýzu.

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Cíl

Získat základní přehled o metodách operčního výzkumu používaných v oblasti vodního hospodářství, základy lineárního a nelineárního programování, teorie grafů, multikriteriální optimalizačních metody, neuronové sítě, genetické algoritmy. Zvládnout řešení základních optimalizačních úloh s využitím modulu SOLVER (Excel) a řízení projektů v prostředí MS Project.

Znalosti

Student zvládne základy lineárního a nelineárního programování, teorie grafů, multikriteriální optimalizační metody a základy projektového řízení, teorie neuronových sítí a genetických algoritmů. Získá základy v používání softwarových modulů Excel-SOLVER a MS project.

Osnova

1. Předmět operační a systémové analýzy, základní pojmy, typy úloh
2. Lineární programování - grafická metoda řešení, Simplexova metoda
3. Duální úloha lineárního programování, specifické úlohy LP
4. Dopravní problém - řešení MODI metodou
5. Nelineární programování, metoda linearizace UF
6. NP - metoda Lagrangeových součinitelů
7. Polyoptimální úlohy, pareto metody řešení
8. Kombinatorické metody, bivalentní programování
9. Teorie grafů, minimální kostra grafu, minimální cesta v grafu
10.Síťová analýza - řízení projektů
11.Dynamické programování
12.Neuronové sítě, genetické algoritmy
13.Riziková analýza

Prerekvizity

Matematika v rozsahu bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, základní znalosti programu Excel

Jazyk výuky

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253028

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Předmět operační a systémové analýzy, základní pojmy, typy úloh
2. Lineární programování - grafická metoda řešení, Simplexova metoda
3. Duální úloha lineárního programování, specifické úlohy LP
4. Dopravní problém - řešení MODI metodou
5. Nelineární programování, metoda linearizace UF
6. NP - metoda Lagrangeových součinitelů
7. Polyoptimální úlohy, pareto metody řešení
8. Kombinatorické metody, bivalentní programování
9. Teorie grafů, minimální kostra grafu, minimální cesta v grafu
10.Síťová analýza - řízení projektů
11.Dynamické programování
12.Neuronové sítě, genetické algoritmy
13.Riziková analýza

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Excel
2. Lineární programování - grafická metoda
3. Lineární programování - Simplexová metoda
4. Lineární programování - duální úloha
5. Dopravní problém
6. Nelineární programování - metoda Lagrangeových součinitelů
7. Nelineární programování - metoda Lagrangeových součinitelů - konzultace
8. Kombinatorické metody - metoda Monte-Carlo
9. Úvod do MS Project
10.Teorie grafů, metoda kritické cesty
11.MS Project - řízení projektu
12.MS Project - řízení projektu
13.Zápočet