Detail předmětu

Vodohospodářský management

Akademický rok 2022/23

CP002 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

Základní principy teorie managementu (plánování, organizace, personální práce, kontrola) ve vztahu k moderním trendům a metodám. Obecná teorie a praktické zkušenosti managementu v oblasti ekologie a odvětví vodního hospodářství. Základy marketingu (orientace na zákazníka, marketingový mix, publicita atd.).

Garant předmětu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Cíl

Základy plánovaní, organizování, management firmy, marketing produktů zaměřený na vodní hospodářství.

Znalosti

Student zvládne základy plánovaní, organizování, management firmy a marketing produktů zaměřený na vodní hospodářství.

Osnova

1)Aktuální stav systému organizace a řízení VH v ČR.
2)Projektant a projekční firma ve vodním hospodářství.
3)Inženýrská činnost ve vodním hospodářství.
4)Stavební firma ve vodním hospodářství
5)Veřejná správa ve vodním hospodářství.
6)Provozní společnosti ve vodním hospodářství.
7)Konzultační a poradenská činnost ve vodním hospodářství
8)Obchodní činnost ve vodním hospodářství
9)Vodohospodářský výzkum, věda a školství.
10)Vodohospodář v průmyslu.
11)Příprava a řízení zahraničních projektů.
12)Úvod do krizového managementu.
13)Práce s veřejností ve vodním hospodářství.

Prerekvizity

ekonomika stavebnictví

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255534

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1)Aktuální stav systému organizace a řízení VH v ČR.
2)Projektant a projekční firma ve vodním hospodářství.
3)Inženýrská činnost ve vodním hospodářství.
4)Stavební firma ve vodním hospodářství
5)Veřejná správa ve vodním hospodářství.
6)Provozní společnosti ve vodním hospodářství.
7)Konzultační a poradenská činnost ve vodním hospodářství
8)Obchodní činnost ve vodním hospodářství
9)Vodohospodářský výzkum, věda a školství.
10)Vodohospodář v průmyslu.
11)Příprava a řízení zahraničních projektů.
12)Úvod do krizového managementu.
13)Práce s veřejností ve vodním hospodářství.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, zadání seminární práce a prezentací.
2. Příklad - Analýza ztráta - zisk, bod zlomu, prezentace témat
3. Příklad - Finanční analýza sběru domovního odpadu, prezentace témat
4. Příklad - čistá současná hodnota variant kanalizace, prezentace témat
5. Příklad - řízení dosažené hodnoty, prezentace témat
6. prezentace témat, zápočet.