Detail předmětu

Balneotechnika

Akademický rok 2022/23

CP001 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Lázeňství komunální. Návštěvnost, potřeba vodní plochy.
Úprava bazénové vody - mechanické předčištění, filtrace koagulační, náplavná a sorpční, úprava pH, dezinfekce vody, odstraňování řas.
Intenzita recirkulace bazénové vody, návrh rozvodného systému a čerpadel.
Proudění vody v bazénu, homogenita koncentrace dezinfekčních prostředků.
Bazény po stavební stránce, konstrukční materiály, tvary, materiály povrchů, zakládání a provádění bazénů.
Vodní a tepelné hospodářství bazénového areálu.
Lázeňství léčebné - minerální a termální vody, jímání, doprava a akumulace těchto vod, zřídelní struktury, peloidy a jejich využití.

Garant předmětu

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Cíl

Seznámit studenty se sociologickými základy lázeňství jako výchozími parametry návrhu, specifikovat rozdíly úpravy vody v lázeňství a vodárenství, uvést specifika hydraulických řešení v balneotechnice, uvést vazby vodního hospodářství lázní na další profese, zejména vytápění a stavební řešení, moderní trendy v lázeňství.

Znalosti

Student zvládne navrhnout úpravu bazénové vody, a to od stanovení vodní plochy bazénů, návštěvnosti, intenzity recirkulace bazénové vody, množství ředící vody, návrhu vyrovnávací nádrže, mechanického předčištění a vhodného druhu filtrace až po chemické hospodářství bazénového areálu.
Student zvládne navrhnout tvary, konstrukce a materiály bazénů a rovněž vodní a tepelné hospodářství celého areálu.
Student získá přehled o minerálních a termálních vodách, o jímání, dopravě a akumulaci těchto vod a také o peloidech a jejich použití.

Osnova

1. Vymezení oboru, historie, fyziologické účinky koupelí a plavání. Návrhové parametry bazénů - vodní plocha.
2. Návštěvnost. Jakost bazénové vody.
3. Stanovení recirkulačního množství vody. Mechanické předčištění. Filtrace.
4. Koagulační filtrace. Náplavná filtrace.
5. Sorpce. Úvod do dezinfekce bazénových vod. Chlorování.
6. Dezinfekční účinnost chloru. Vedlejší produkty chlorování. Chlorové hospodářství.
7. Ozonizace. Další možnosti dezinfekce vody. Odstraňování řas.
8. Snižování rozpustných látek. Rozvody bazénové vody. Gravitační část bazénového okruhu. Vyrovnávací nádrž.
9. Exkurze.
10.Návrh potrubí a čerpadel. Tvary a rozměry bazénů.
11.Stavba bazénů - staviva, povrchy, zakládání, spáry a prostupy. Vodní hospodářství bazénového areálu.
12.Likvidace bazénových vod. Tepelné hospodářství bazénového areálu. Ostatní objekty komunálního lázeňství.
13.Lázně léčebné - minerální a termální vody, geologické typy zřídel, peloidy.

Prerekvizity

Základní znalosti z hydrauliky, chemie vody, úpravy a dopravy vody.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253671

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vymezení oboru, historie, fyziologické účinky koupelí a plavání. Návrhové parametry bazénů - vodní plocha.
2. Návštěvnost. Jakost bazénové vody.
3. Stanovení recirkulačního množství vody. Mechanické předčištění. Filtrace.
4. Koagulační filtrace. Náplavná filtrace.
5. Sorpce. Úvod do dezinfekce bazénových vod. Chlorování.
6. Dezinfekční účinnost chloru. Vedlejší produkty chlorování. Chlorové hospodářství.
7. Ozonizace. Další možnosti dezinfekce vody. Odstraňování řas.
8. Snižování rozpustných látek. Rozvody bazénové vody. Gravitační část bazénového okruhu. Vyrovnávací nádrž.
9. Exkurze.
10.Návrh potrubí a čerpadel. Tvary a rozměry bazénů.
11.Stavba bazénů - staviva, povrchy, zakládání, spáry a prostupy. Vodní hospodářství bazénového areálu.
12.Likvidace bazénových vod. Tepelné hospodářství bazénového areálu. Ostatní objekty komunálního lázeňství.
13.Lázně léčebné - minerální a termální vody, geologické typy zřídel, peloidy.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do problematiky lázeňství. Zadání seminární práce.
2. Příklad 1 - Návrh bazénových ploch a areálu koupaliště.
3. Dokončení příkladu 1 - Grafické zpracování areálu koupaliště.
4. Příklad 2 - Výpočet základní kapacity bazénových ploch, kapacitní, hodinové a denní návštěvnosti.
5. Příklad 3 - Návrh základních prvků recirkulační úpravny bazénové vody.
6. Příklad 4 - Návrh potrubí tlakového filtru a homogenizačního zařízení.
7. Příklad 5 - Návrh chemického hospodářství úpravny bazénových vod. Kontrola postupu řešení seminární práce.
8. Příklad 6 - Návrh objemu vyrovnávací nádrže, potrubí a množství ředící vody.
9. Exkurze.
10.Příklad 7 - Výškové a chemicko-technologické schéma recirkulační úpravny bazénových vod.
11.Příklad 8 - Výpočet tepelných ztrát navržených bazénů.
12.Odevzdání a prezentace seminárních prací.
13.Zápočet.