Detail předmětu

Železniční stanice a uzly 2

Akademický rok 2023/24

CN056 předmět zařazen v 1 studijním plánu

N-P-C-SI (N) / K zimní semestr 2. ročník

Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. Průjezdná a hlavová osobní nádraží.
Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží.
Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce. Vjezdová skupina kolejí. Spádoviště, technické vybavení, návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení. Směrová a staniční skupina kolejí. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení.
Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště.
Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště.
Železniční uzly, osobní a nákladní doprava

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou součástí železničních uzlů, osobní a nákladní dopravě v nich a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student zvládne problematiku součástí železničních uzlů, v osobní a nákladní dopravě.

Osnova

1. Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce.
2. Vjezdová skupina kolejí. Spádoviště, technické vybavení.
3. Návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení.
4. Směrová a staniční skupina kolejí.
5. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení.
6. Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost.
7. Průjezdná a hlavová osobní nádraží. Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží.
8. Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště.
9. Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště.
10. Železniční uzly, osobní a nákladní doprava.

Prerekvizity

Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce. 2. Vjezdová skupina kolejí. Spádoviště, technické vybavení. 3. Návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení. 4. Směrová a staniční skupina kolejí. 5. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení. 6. Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. 7. Průjezdná a hlavová osobní nádraží. Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží. 8. Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště. 9. Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště. 10. Železniční uzly, osobní a nákladní doprava.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání projektu, pokyny k vypracování. 2. Návrh výšky spádoviště. 3. Návrh výhybkového rozvětvení kolejového svazku a uspořádání svazků. 4. Návrh podélného řezu spádoviště. 5. Dynamické posouzení spádoviště. 6. Úprava výkresů 7. Vytyčovací výkres, podélný profil. 8. Technická zpráva. 9. Konzultace projektu 10. Odevzdání projektu, zápočet.