Detail předmětu

Vybrané problémy z dopravního inženýrství

Akademický rok 2023/24

CN055 předmět zařazen v 1 studijním plánu

N-P-C-SI (N) / K zimní semestr 2. ročník

Hlavním cilem dopravní telematiky je zvyšování kvality a komfortu dopravy, zajištění mobility, zvyšování bezpečnosti dopravy, zlepšení služeb v dopravě a také zvýšení hospodárnosti a efektivnosti dopravních procesů. V náplni jsou integrovány nejnovější poznatky z řady oborů, dopravní informatiky, logistiky, telekomunikací, dopravního inženýrství, dopravního urbanismu a bezpečnosti dopravy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými problémy z dopravní telematiky v oblasti silniční, železniční a letecké dopravy.

Znalosti

Student zvládne základy dopravní telematiky v oblasti silniční, železniční a letecké dopravy.

Osnova

1. Definice a výklad základních pojmů, základní matematický aparát
2. Úvod do problematiky relativně nových matematických postupů a nástin jejich využití v problematice řízení dopravy
3. Úvod do problematiky relativně nových matematických postupů a nástin jejich využití v problematice řízení dopravy
4. Inteligentní dopravní služby, informace o překážkách provozu a povětrnostních podmínkách
5. Informační a navigační systémy a jejich použití v dopravě, černá skříňka, digitální tachograf
6. Problematika vážení vozidel, metody, zařízení, legislativa
7. Telematika v silniční dopravě, současné inteligentní systémy řízení dopravy, městské, dálniční, řízení vjezdu na dálnice, tunely, parkoviště
8. Telematika v silniční dopravě
a) automatická identifikace vozidel a nákladů
b) snímače pro řízení a provoz křižovatek
c) elektronické mýtné, legislativa, metody u nás a v cizině
9. Telematika v železniční dopravě
a) zabezpečovací zařízení v železniční dopravě, systémy přejezdových zabezpečovacích zařízení pro provoz u ČD
b) vlakové zabezpečovací systémy
c) Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)
10. Telematika v železniční dopravě
a) vlakový polohový lokátor na principu GPS/GNSS
b) navigační satelitní systémy v železniční zabezpečovací technice
c) mobilní komunikační systém pro železnici, automatické vedení vlaku

Prerekvizity

Běžné znalosti z dopravy, fyziky, matematiky a informačních technologií.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Definice a výklad základních pojmů, základní matematický aparát 2. Úvod do problematiky relativně nových matematických postupů a nástin jejich využití v problematice řízení dopravy 3. Úvod do problematiky relativně nových matematických postupů a nástin jejich využití v problematice řízení dopravy 4. Inteligentní dopravní služby, informace o překážkách provozu a povětrnostních podmínkách 5. Informační a navigační systémy a jejich použití v dopravě, černá skříňka, digitální tachograf 6. Problematika vážení vozidel, metody, zařízení, legislativa 7. Telematika v silniční dopravě, současné inteligentní systémy řízení dopravy, městské, dálniční, řízení vjezdu na dálnice, tunely, parkoviště 8. Telematika v silniční dopravě a) automatická identifikace vozidel a nákladů b) snímače pro řízení a provoz křižovatek c) elektronické mýtné, legislativa, metody u nás a v cizině 9. Telematika v železniční dopravě a) zabezpečovací zařízení v železniční dopravě, systémy přejezdových zabezpečovacích zařízení pro provoz u ČD b) vlakové zabezpečovací systémy c) Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) 10. Telematika v železniční dopravě a) vlakový polohový lokátor na principu GPS/GNSS b) navigační satelitní systémy v železniční zabezpečovací technice c) mobilní komunikační systém pro železnici, automatické vedení vlaku

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Sběr dopravně inženýrských dat 2. Multi-agentní systémy - příklad 3. Fuzzy logika - příklad 4. Fuzzy logika - příklad 5. Neuronové sítě - příklad 6. Neuronové sítě - příklad 7. Řízení městské hromadné dopravy - ukázka 8. Exkurze Dopravní podnik města Brna 9. Technologie RFID - ukázka 10. Zápočtový test