Detail předmětu

Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST)

Akademický rok 2023/24

CN051 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

N-P-C-SI (N) / K letní semestr 1. ročník

B-P-C-MI (N) / MI letní semestr 3. ročník

Kolejová doprava ve městech. Druhy kolejové dopravy, základní členění. Dopravní a přepravní vztahy. Přepravní průzkum. Městská hromadná doprava v České republice.
Městská rychlodráha, METRO. Geometrické uspořádání a prostorová poloha METRA, prostorové uspořádání. Železniční svršek a spodek městské rychlodráhy, výhybky. Provozní uspořádání metra.
Tramvajová rychlodráha a pouliční tramvaj. Geometrické uspořádání a prostorová poloha kolejí tramvajových tratí. Železniční svršek a spodek tramvajových tratí, výhybky. Provozní uspořádání tramvajové dopravy
Příměstská železniční doprava. Integrace hromadné dopravy ve městech. Zásady řešení a organizace provozu.
Železniční přejezdy, názvosloví, prostorové uspořádání, rozhledová pole. Používané konstrukce.
Řešení a vzájemná vazba vysokorychlostních tratí, příměstské a městské kolejové dopravy ve velkých městech. Vysokorychlostní tratě. Geometrické uspořádání a prostorová poloha koleje na vysokorychlostních tratích, prostorové uspořádání.
Železniční svršek a spodek vysokorychlostních tratí. Pevná jízdní dráha, základní dělení. Konstrukční požadavky, železniční spodek. Konstrukce pevné jízdní dráhy. Požadavky na pevnou jízdní dráhu na mostech a v tunelech, přechodová pole. Stavba a údržba vysokorychlostních tratí.
Nekonvenční dráhy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kolejové dopravy ve městech, tratí pro vysoké rychlosti a nekonvenčních drah a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student zvládne problematiku kolejové dopravy ve městech, tratí pro vysoké rychlosti a nekonvenčních drah.

Osnova

1.Kolejová doprava ve městech. Druhy kolejové dopravy, základní členění. Dopravní a přepravní vztahy.
2.Přepravní průzkum. Městská hromadná doprava v České republice.
3.Městská rychlodráha, METRO. Geometrické uspořádání a prostorová poloha METRA, prostorové uspořádání.
4.Železniční svršek a spodek městské rychlodráhy, výhybky. Provozní uspořádání metra.
5.Tramvajová rychlodráha a pouliční tramvaj. Geometrické uspořádání a prostorová poloha kolejí tramvajových tratí.
6.Železniční svršek a spodek tramvajových tratí, výhybky. Provozní uspořádání tramvajové dopravy
7.Příměstská železniční doprava. Integrace hromadné dopravy ve městech. Zásady řešení a organizace provozu.
8.Železniční přejezdy, názvosloví, prostorové uspořádání, rozhledová pole. Používané konstrukce.
9.Řešení a vzájemná vazba vysokorychlostních tratí, příměstské a městské kolejové dopravy ve velkých městech.
10.Vysokorychlostní tratě. Geometrické parametry koleje.
11.Železniční svršek a spodek vysokorychlostních tratí. Pevná jízdní dráha, základní dělení. Konstrukční požadavky, železniční spodek. Konstrukce pevné jízdní dráhy.
12.Požadavky na pevnou jízdní dráhu na mostech a v tunelech, přechodové oblasti pro klasickou konstrrukci. Stavba a údržba vysokorychlostních tratí.
13.Nekonvenční dráhy.

Prerekvizity

Základní pojmy, dělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, základní pojmy. Projektování železničních tratí.
Členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Kolejová doprava ve městech. Druhy kolejové dopravy, základní členění. Dopravní a přepravní vztahy. 2.Přepravní průzkum. Městská hromadná doprava v České republice. 3.Městská rychlodráha, METRO. Geometrické uspořádání a prostorová poloha METRA, prostorové uspořádání. 4.Železniční svršek a spodek městské rychlodráhy, výhybky. Provozní uspořádání metra. 5.Tramvajová rychlodráha a pouliční tramvaj. Geometrické uspořádání a prostorová poloha kolejí tramvajových tratí. 6.Železniční svršek a spodek tramvajových tratí, výhybky. Provozní uspořádání tramvajové dopravy 7.Příměstská železniční doprava. Integrace hromadné dopravy ve městech. Zásady řešení a organizace provozu. 8.Železniční přejezdy, názvosloví, prostorové uspořádání, rozhledová pole. Používané konstrukce. 9.Řešení a vzájemná vazba vysokorychlostních tratí, příměstské a městské kolejové dopravy ve velkých městech. 10.Vysokorychlostní tratě. Geometrické parametry koleje. 11.Železniční svršek a spodek vysokorychlostních tratí. Pevná jízdní dráha, základní dělení. Konstrukční požadavky, železniční spodek. Konstrukce pevné jízdní dráhy. 12.Požadavky na pevnou jízdní dráhu na mostech a v tunelech, přechodové oblasti pro klasickou konstrrukci. Stavba a údržba vysokorychlostních tratí. 13.Nekonvenční dráhy.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání prvního projektu, pokyny k vypracování 2. Pokyny ke sklonovému a směrovému řešení zhlaví v oblouku. 3. Podélný profil jednotlivými kolejemi. 4. Úprava výkresů - vytyčovací výkres. 5. Odevzdání prvního projektu. 6. Zadání projektu křížení tramvajových tratí. 7. Návrh tramvajových výhybek. 8. Řešení změn osových vzdáleností kolejí. 9. Technická zpráva 10. – 12. Konzultace projektu 13. Odevzdání druhého projektu, zápočet.