Detail předmětu

Geografické informační systémy

Akademický rok 2023/24

CN002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

N-P-C-SI (N) / K zimní semestr 1. ročník

Úvod do databázových systémů. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS.
Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS. Plánování geografických technologií.
Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI.
GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod.
Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů.
GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS.
Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou databázových systémů a geografických informačních systémů a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student zvládne problematiku databázových systémů a geografických informačních systémů.

Osnova

1. Úvod do databázových systémů.
2. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS.
3. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS.
4. Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS.
5. Plánování geografických technologií.
6. Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
7. Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI.
8. GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod.
9. Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS.
10. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů.
11. GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě.
12. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS.
13. Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Prerekvizity

Základní znalosti informačních technologií a software.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do databázových systémů. 2. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS. 3. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS. 4. Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS. 5. Plánování geografických technologií. 6. Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů. 7. Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI. 8. GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod. 9. Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS. 10. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů. 11. GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě. 12. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS. 13. Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

V rámci cvičení jsou procvičovány následující výukové úlohy: 1. Sestavení datového modelu 2. Sestavení datového modelu, řešení zadaného příkladu 3. Geografické analýzy, prostorové dotazy 4. Dotazy na mapové objekty a tabulky atributů. 5. Dotazování v GIS, řešení zadaného příkladu 6. 3-D modelování v rámci GIS 7. Aplikace mapové algebry v prostředí GIS 8. Mapová algebra, řešení zadaného příkladu 9. Sestavení modelů založených na síťovém grafu, analýza nejkratších cest 10. Síťové analýzy v GIS 11. Management dopravy v GIS, řešení zadaného příkladu 12. Ukázka sběru dat v mobilním GIS 13. Zápočtový test