Detail předmětu

Technologie pozemních komunikací (R)

Akademický rok 2022/23

CM056 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Principy a základní části strojů, mechanismů a výrobních zařízení. Technologické postupy, základní mechanismy a jejich využití při zemních pracích, úpravě podloží, pro provádění podkladních vrstev vozovky z nestmelených materiálů, stabilizovaných a stmelených materiálů hydraulickými pojivy, asfaltových a cementobetonových vrstev. Jsou probrány technologie výroby směsí, dopravy, pokládky, hutnění a kontroly jakosti. Jsou rovněž probrány technologie a mechanismy údržby, oprav a recyklace vozovek. Dokumentování hlavních chyb pro provádění prací. Ve cvičení každý student individuálně navrhne sestavu strojů a mechanismů pro zadané zemní práce, asfaltové vrstvy a jiné detaily stavby silnice a městských komunikací.

Garant předmětu

doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací

Cíl

Cílem je znalost o provádění silničních technologií, použitých strojích, zařízení a výroben s plánováním sestav strojů na provádění, údržbu a opravy pozemních komunikací.

Znalosti

Studenti se seznámí s prováděním silničních technologií, používanými stroji, se zařízením a výrobnami, s plánováním sestav strojů na provádění, údržbou a opravami pozemních komunikací.

Osnova

1. Systém předpisů pro stavbu pozemních komunikací, principy nástrojů, strojů a zařízení pro stavbu PK
2. Technologie zemních prací a stroje pro zemní práce.
3. Technologie úpravy zemin, stabilizace a zpevnění zemin hydraulickými pojivy
4. Nestmelené, stmelené a prolévané podkladní vrstvy - technologie provádění.
6. Asfaltové směsi vyráběné za horka - technologie provádění.
7. Postřiky, nátěry, emulzní kalové vrstvy - technologie provádění.
8. Stavba cementobetonových krytů.
9. Dlážděné vozovky a dílce, detaily vozovek s jinými inženýrskými sítěmi
10. Oprava a recyklace vozovek.Prerekvizity

Znalosti z předmětů: Technologie pozemních staveb. Management staveb

Jazyk výuky

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253736

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Systém předpisů pro stavbu pozemních komunikací, principy nástrojů, strojů a zařízení pro stavbu PK
2. Technologie zemních prací a stroje pro zemní práce.
3. Technologie úpravy zemin, stabilizace a zpevnění zemin hydraulickými pojivy
4. Nestmelené, stmelené a prolévané podkladní vrstvy - technologie provádění.
6. Asfaltové směsi vyráběné za horka - technologie provádění.
7. Postřiky, nátěry, emulzní kalové vrstvy - technologie provádění.
8. Stavba cementobetonových krytů.
9. Dlážděné vozovky a dílce, detaily vozovek s jinými inženýrskými sítěmi
10. Oprava a recyklace vozovek.Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Individuální zadání týkající se zemních prací
2. Konzultace k řešení zemních prací
3. Obsah norem a systém kvality
4. Individuální zadání týkající se různých technologie podkladních vrstev
5. Konzultace k řešení podkladních vrstev
6. Individuální zadání týkající se technologií asfaltových vrstev.
7. Konzultace k řešení asfaltových vrstev.
8. Prezentace řešení zemních prací a podkladních vrstev
9. Prezentace řešení technologických asfaltových vrstev
10.Klasifikovaný zápočet - písemný test