Detail předmětu

Vybrané problémy pozemních komunikací

Akademický rok 2023/24

CM054 předmět zařazen v 1 studijním plánu

N-P-C-SI (N) / K zimní semestr 2. ročník

Předmět zahrnuje řešení vybraných problémů, které se vyskytují ve stavební praxi.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Typové zkoušky asfaltových směsí, nové technologie výstavby a oprav pozemních komunikací, požadavky při výstavbě, enviromentální aspekty dopravy.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním praktických poznatků o zkouškách typu asfaltových směsí, praktických problémech její výroby, základními principy pro dosažení jakosti v procesu výstavby a dále mj. o zdravotních a enviromentálních rizicích spojených s dopravou na pozemních komunikacích.

Osnova

1.Doprava ve světě
2.Funkční zkoušky asfaltů
3.Funkční zkoušky asfaltových směsí
4.Výroba asfaltových směsí - praxe
5.Praktické problémy vedení stavby, výběrová řízení
6.Funkční zkoušky zemin
7.Využití odpadních materiálů v silničních stavbách
8.Doprava a životní prostředí, EIA, SEIA

Prerekvizity

Znalosti z projektování a stavby silnic a dálnic, městských komunikací, technologie stavby

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Doprava ve světě 2.Funkční zkoušky asfaltů 3.Funkční zkoušky asfaltových směsí 4.Výroba asfaltových směsí - praxe 5.Praktické problémy vedení stavby, výběrová řízení 6.Funkční zkoušky zemin 7.Využití odpadních materiálů v silničních stavbách 8.Doprava a životní prostředí, EIA, SEIA

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.Doprava ve světě 2.Funkční zkoušky asfaltů 3.Funkční zkoušky asfaltových směsí 4.Výroba asfaltových směsí - praxe 5.Praktické problémy vedení stavby, výběrová řízení 6.Funkční zkoušky zemin 7.Využití odpadních materiálů v silničních stavbách 8.Doprava a životní prostředí, EIA, SEIA