Detail předmětu

Vybrané problémy pozemních komunikací

Akademický rok 2022/23

CM054 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Předmět zahrnuje řešení vybraných problémů, které se vyskytují ve stavební praxi.

Garant předmětu

doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací

Cíl

Typové zkoušky asfaltových směsí, nové technologie výstavby a oprav pozemních komunikací, požadavky při výstavbě, enviromentální aspekty dopravy.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním praktických poznatků o zkouškách typu asfaltových směsí, praktických problémech její výroby, základními principy pro dosažení jakosti v procesu výstavby a dále mj. o zdravotních a enviromentálních rizicích spojených s dopravou na pozemních komunikacích.

Osnova

1.Doprava ve světě
2.Funkční zkoušky asfaltů
3.Funkční zkoušky asfaltových směsí
4.Výroba asfaltových směsí - praxe
5.Praktické problémy vedení stavby, výběrová řízení
6.Funkční zkoušky zemin
7.Využití odpadních materiálů v silničních stavbách
8.Doprava a životní prostředí, EIA, SEIA

Prerekvizity

Znalosti z projektování a stavby silnic a dálnic, městských komunikací, technologie stavby

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254102

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Doprava ve světě
2.Funkční zkoušky asfaltů
3.Funkční zkoušky asfaltových směsí
4.Výroba asfaltových směsí - praxe
5.Praktické problémy vedení stavby, výběrová řízení
6.Funkční zkoušky zemin
7.Využití odpadních materiálů v silničních stavbách
8.Doprava a životní prostředí, EIA, SEIA

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.Doprava ve světě
2.Funkční zkoušky asfaltů
3.Funkční zkoušky asfaltových směsí
4.Výroba asfaltových směsí - praxe
5.Praktické problémy vedení stavby, výběrová řízení
6.Funkční zkoušky zemin
7.Využití odpadních materiálů v silničních stavbách
8.Doprava a životní prostředí, EIA, SEIA