Detail předmětu

Doprava ve městech

Akademický rok 2022/23

CM053 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Předmět je zaměřen na detailní rozbor všech problémů městských komunikací s prioritou tvorby komunikační sítě a návrhových prvků městských komunikací. Zvláštní pozornost se věnuje rozboru projektové dokumentace jednotlivých kategorií městských komunikací. Část je věnována problematice hromadné přepravy osob, údržbě městských komunikací a správnímu členění. Bude zpracován semestrální projekt zahrnující jak koncepční práce tvorby sítě, tak i vlastní projektovou činnost v městském prostředí. Předpokládá se exkurze do městských kanceláří zabývajících se problematikou městských komunikací – Útvar hlavního architekta a Brněnských komunikací. Důraz bude kladen na prvky bezpečnosti silničního provozu.

Garant předmětu

Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací

Cíl

Detailní rozbor všech problémů městských komunikací, městská hromadná doprava, údržba městských komunikací, plánování a návrh městské přepravní sítě.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Osnova

1. Tvorba komunikační sítě.
2. Návrhové prvky městských komunikací – detailní rozbor ČSN 736110.
3. Kategorizace městských komunikací dle norem států EU a porovnání s ČSN 736110.
4. Parkoviště – základní charakteristiky, návrhové prvky.
5. MHD – koncepce, provoz.
6. IDS – integrovaný dopravní systém.
7. Hromadné garáže.
8. Odvodnění komunikací.

Prerekvizity

Základní znalosti z dopravního inženýrství a projektování silnic a dálnic, městských komunikací, zvládnutí práce na PC (Acad…)

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254140

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Tvorba komunikační sítě.
2. Návrhové prvky městských komunikací – detailní rozbor ČSN 736110.
3. Kategorizace městských komunikací dle norem států EU a porovnání s ČSN 736110.
4. Parkoviště – základní charakteristiky, návrhové prvky.
5. MHD – koncepce, provoz.
6. IDS – integrovaný dopravní systém.
7. Hromadné garáže.
8. Odvodnění komunikací.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

Jedná se celkem o 8 týdnu výuky. Cvičení jsou rozděleny na liché a sudé týdny a tak se tedy jedná o čtyři cvičení.
1 - 2 zakreslení inženýrských sítí do situce a příčných řezů
3 - 4 Vytvoření bezpečnostní inspekce včetně prezentace.