Detail předmětu

Technologie pozemních komunikací (K)

Akademický rok 2022/23

CM003 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Principy a základní části strojů, mechanismů a výrobních zařízení. Technologické postupy, základní mechanismy a jejich využití při zemních pracích, úpravě podloží, pro provádění podkladních vrstev vozovky z nestmelených materiálů, stabilizovaných a stmelených materiálů hydraulickými pojivy, asfaltových a cementobetonových vrstev. Jsou probrány technologie výroby směsí, dopravy, pokládky, hutnění a kontroly kvality. Jsou rovněž probrány technologie a mechanismy údržby, oprav a recyklace vozovek. Dokumentování hlavních chyb pro provádění prací. Ve cvičení každý student individuálně navrhne sestavu strojů a mechanismů pro zadané zemní práce, asfaltové vrstvy a jiné detaily stavby a rekonstrukcí silnic a městských komunikací.

Garant předmětu

doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací

Cíl

Cílem je znalost o provádění silničních technologií, použitých strojích, zařízení a výroben s plánováním sestav strojů a managementu kvality.

Znalosti

Studenti mají znalost o silničních technologiích, o provádění silnic a umějí navrhovat konstrukce vozovky. Znají děje v podloží vozovek a v zemním tělese, zvládají technologie na zlešení vlastností zemin. Znají postupy při rekonstrukci vozovek a recyklaci použitých materiálů.

Osnova

1. Systém předpisů pro stavbu pozemních komunikací, principy nástrojů strojů a zařízení pro stavbu PK
2. Technologie zemních prací, úprava zemin, stabilizace a stroje pro zemní práce
3. Nestmelené, vrstvy stmelené hydraulickými pojivy a prolévané podkladní vrstvy- technologie provádění.
4. Technologie pokládky asfaltové směsi vyráběné za horka, postřiky, nátěry, emulzní kalové vrstvy.
5. Stavba cementobetonových krytů - technologie provádění.
6. Dlážděné vozovky a dílce, detaily vozovek s jinými inženýrskými sítěmi
7. Oprava a recyklace vozovek - technologie provádění
8. Exkurze do silničního stavebního podnikuPrerekvizity

Znalosti z předmětů: Projektování pozemních komunikací, Navrhování a stavba vozovek. Městské komunikace

Jazyk výuky

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253740

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Systém předpisů pro stavbu pozemních komunikací, principy nástrojů strojů a zařízení pro stavbu PK
2. Technologie zemních prací, úprava zemin, stabilizace a stroje pro zemní práce
3. Nestmelené, vrstvy stmelené hydraulickými pojivy a prolévané podkladní vrstvy- technologie provádění.
4. Technologie pokládky asfaltové směsi vyráběné za horka, postřiky, nátěry, emulzní kalové vrstvy.
5. Stavba cementobetonových krytů - technologie provádění.
6. Dlážděné vozovky a dílce, detaily vozovek s jinými inženýrskými sítěmi
7. Oprava a recyklace vozovek - technologie provádění
8. Exkurze do silničního stavebního podnikuCvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Individuální zadání týkající se zemních prací
2. Konzultace k řešení zemních prací
3. Obsah norem a systém kvality
4. Individuální zadání týkající se různých technologie podkladních vrstev
5. Individuální zadání týkající se technologií asfaltových vrstev.
6. Prezentace řešení zemních prací a podkladních vrstev
7. Prezentace řešení technologických asfaltových vrstev
8. Exkurze do silničního stavebního podniku