Detail předmětu

Stavební chemie

Akademický rok 2022/23

CD1 předmět zařazen v 1 studijním plánu

stud.semestr.null 1. ročník

Stavba atomů prvků a jejich periodicita, radioaktivita.
Molekuly a jejich soubory, hmotnostní vztahy v chemických sloučeninách.
Reakční kinetika, reakce ve vodném prostředí.
Energetika chemických reakcí.
Skupenské stavy látek, fázové rovnováhy, disperzní soustavy. Elektrochemie.
Vlastnosti vybraných anorganických sloučenin.

Garant předmětu

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie

Cíl

Základní pojmy z obecné chemie, fyzikální chemie a elektrochemie. Vlastnosti vybraných anorganických sloučenin.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, tj. vybrané kapitoly z obecné, fyzikální, anorganické a organické chemie, které jsou ve vztahu k chemické podstatě, vlastnostem a chování stavebních materiálů a k chemii a technologii vody.

Osnova

1. Stavba atomů prvků a jejich periodicita, radioaktivita. Molekuly a jejich soubory, hmotnostní vztahy v chemických sloučeninách.
2. Reakční kinetika, reakce ve vodném prostředí. Energetika chemických reakcí.
3. Skupenské stavy látek, fázové rovnováhy, disperzní soustavy. Elektrochemie.
4. Vlastnosti vybraných anorganických sloučenin.

Prerekvizity

Chemické názvosloví, vazby v chemických sloučeninách, kyseliny, zásady, pH, stechiometrické výpočty.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/252763

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné