Detail předmětu

Procesy čištění odpadních vod

Akademický rok 2022/23

CC053 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Druhy odpadních vod dle jejich původu, extrakce, stripování, čiření, adsorpce, srážecí procesy, neutralizace, odlučování lehkých částic, dělicí metody na principu polopropustných membrán, filtrace, pokročilé oxidační procesy

Garant předmětu

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie

Cíl

Cílem předmětu je získat znalosti o funkci a využití chemických a fyzikálně chemických procesů při čištění odpadních vod.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, tj. základní procesy a postupy čištění odpadních vod: iontová výměna, extrakce, stripování, čiření, adsorpce, srážecí procesy, neutralizace, odlučování lehkých částic, dělicí metody na principu polopropustných membrán, filtrace, anaerobní reaktory, odstraňování dusíku a fosforu.a k chemii a technologii vody.

Osnova

Druhy odpadních vod, dle původu
Extrakce
Stripování
Čiření
Adsorpce
Srážecí procesy
Neutralizace
Odlučování lehkých částic
Dělicí metody na principu polopropustných membrán
Pokročilé oxidační procesy

Prerekvizity

Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, charakteristika složení vod, plyny ve vodách, pH, neutralizační kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha, tvrdost vody, životní podmínky mikroorganizmů ve vodách, biochemické procesy ve vodách, přirozené způsoby čištění odpadních vod, anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253619

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

Druhy odpadních vod, dle původu
Extrakce
Stripování
Čiření
Adsorpce
Srážecí procesy
Neutralizace
Odlučování lehkých částic
Dělicí metody na principu polopropustných membrán
Pokročilé oxidační procesy

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Úvodní hodina, bezpečnost a organizace práce v laboratoři, počítání příkladů
Stripování amoniaku
Čiření organickým koagulantem
Adsorpce na aktivní uhlí
Odlučování nepolárních extrahovatelných látek
Odstraňování mědi cementací
Oxygenační kapacita aerační nádrže
Srážení kyanidů síranem železnatým
Stanovení rychlosti volné sedimentace kalu, Kalový index
Stanovení filtrační rychlosti suspenze, zápočtový test