Detail předmětu

Složení a vlastnosti přírodních vod

Akademický rok 2022/23

CC052 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) letní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) letní semestr 1. ročník

Chemické rovnováhy, anorganické látky a hlavní anorganické polutanty, organické látky a hlavní organické polutanty, plyny, základy analytiky vody, eutrofizace, samočištění, hydrochemická klasifikace povrchových, podzemních, minerálních a atmosférických vod.

Garant předmětu

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie

Cíl

vybrané kapitoly z hydrochemie podzemních a povrchových vod

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu - vybrané kapitoly z hydrochemie podzemních a povrchových vod.

Osnova

Chemické rovnováhy, pH
Anorganické makrosložky, železo, mangan
Hliník, síra, křemík, bor, halogeny
Uhlík, vápenatouhličitanová rovnováha, plyny
Dusík, fosfor
Organické látky
Přeměny látek ve vodním prostředí
Životní prostředí a jeho ochrana
Anorganické polutanty ve vodách
Organické polutanty ve vodách
Vybrané analytické metody, skupinová stanovení organických látek
Přírodní vody atmosférické, podzemní, minerální, mořské
Přírodní vody povrchové, eutrofizace, samočištění

Prerekvizity

Chemické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, základy hydrochemie a analytické chemie.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255365

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

Chemické rovnováhy, pH
Anorganické makrosložky, železo, mangan
Hliník, síra, křemík, bor, halogeny
Uhlík, vápenatouhličitanová rovnováha, plyny
Dusík, fosfor
Organické látky
Přeměny látek ve vodním prostředí
Životní prostředí a jeho ochrana
Anorganické polutanty ve vodách
Organické polutanty ve vodách
Vybrané analytické metody, skupinová stanovení organických látek
Přírodní vody atmosférické, podzemní, minerální, mořské
Přírodní vody povrchové, eutrofizace, samočištění

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Úvod, bezpečnost práce v chemické laboratoři, výpočty
Stanovení neutralizačních kapacit a nerovnovážných koncentrací oxidu uhličitého
Fotometrické metody, sestrojení kalibrační křivky, stanovení orthofosforečnanů
Stanovení dusičnanů
Aktivní chlor a jeho reakce s amoniakem
Redoxní reakce, redukce dichromanu siřičitanem
Biochemická spotřeba kyslíku
Senzorické vlastnosti vody
Prezentace seminární práce
Prezentace seminární práce
Měření na lokalitě
Měření na lokalitě
Zápočet