Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé I

Akademický rok 2022/23

BYA3 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

stud.semestr.null 1. ročník

stud.semestr.null 1. ročník

Mluvnice: přítomný čas prostý, tázací zájmena a příslovce, srovnání přít. času prostého a průběhového, minulý čas, stupňování, podstatná jména počitatelná a nepočitatelná, užívání neurčitých zájmen, tvary pro vyjádření budoucnosti a jejich použití.
Obecná slovní zásoba: osobní profil, povolání, výměna informací, popis předmětů a osob, tvoření otázek, tvoření slov - předpony a přípony, psaní emailu, pohovor, vyplnění formuláře, vyprávění příběhu, časové výrazy, diskuse, vyjádření pocitů, kultura ve městě.

Garant předmětu

Mgr. Věra Batystová

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Studenti získají základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládnou základní gramatická pravidla, budou se schopni dorozumět v běžných životních situacích, napsat formální i osobní dopis, životopis, vyplnit formulář. Výstupní úroveň podle CEFR je A2-.

Znalosti

Studenti získají základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládnou základní gramatická pravidla, budou schopni se dorozumět v běžných životních situacích, napsat formální i osobní dopis, životopis, vyplnit formulář. Výstupní úroveň podle CEFR je A2-.

Prerekvizity

Základní znalosti gramatiky a základní slovní zásoba na úrovni mírně pokročilých.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

0 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254597

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. 1A slovosled v otázkách // běžné slovesné fráze, hláskování, čísla
2. 1B přítomný čas prostý // popis lidí, příd. jm. popisující vlastnosti
3. 1C přítomný čas průběhový // oblečení, předložky pro místa
4. 2A minulý čas prav. a neprav. sloves // dovolená/prázdniny
5. 2B minulý čas průběhový // předložky pro určení času a místa
6. 3A vazba going to // letiště
7. 3B přít. čas průběhový (pro budoucnost) // slovesa + předložky
8. 3C vztažné věty // parafrázování (vysvětlení významu slova)
9. 4A předpřítomný čas // domácí práce
10. 4B předpřítomný a minulý prostý čas // nakupování
11. 5A+5B stupňování příd. jm. // vyjádření času; popis města
12. 4C+5C výrazy something, anything...; kvantifikátory // příd. jm. končící na –ed/-ing; zdraví
13. 6A+6B sloveso will // slovesa opačného významu