Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)

Akademický rok 2023/24

BY01 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 3. ročník

K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty BYA1, BYA2, BYA3 a BYA4 (VYA006 a VYA007), ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knih New English File Elementary, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2004 a New English File Pre-Intermediate, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2005. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost čtení a poslechu a psaní v angličtině, a ústní, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu a reagovat na dotazy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Tato zkouška odpovídá úrovni A2+ podle CEFR.

Prověřuje se, zda studenti získali základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládli základní gramatická pravidla, jsou schopni se dorozumět v běžných životních situacích.

Znalosti

Cílem této zkoušky je, aby studenti prokázali, že jejich znalosti jsou na takové úrovni, aby byli schopni ústně i písemně použít základní slovní zásobu běžných denních situací a základní gramatiku.

Znalosti by měly být na úrovni pre-intermediate (A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Osnova

Pro tento předmět vypisuje Ústav SPV volitelné předměty BYA1, BYA2, BYA3 a BYA4 (VYA006 a VYA007).

Prerekvizity

Gramatika a slovní zásoba z učebnic New English File Elementary a Pre-intermediate.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT