Detail předmětu

Technologie stavebních prací 2

Akademický rok 2023/24

BWA010 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E zimní semestr 3. ročník

Předmět navazuje na Technologii stavebních prací I. a zahrnuje oblast stavebních procesů spojených s montáží objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Seznámení s mechanizací stavebních procesů probíhá v druhé části přednášek. Hlavní část je věnována časově a koordinačně náročným řemeslným pracem. Významně ovlivňují funkčnost, užitnou hodnotu a kvalitu stavby. Charakteristickým znakem těchto procesů je jejich rozptýlenost do více než třiceti druhově odlišných řemeslných profesí. Jsou nedílnou součástí výstavbového procesu a vyžadují velmi kvalitní koordinační a řídící činnost. To není možné bez znalosti jejich obsahu, technologických požadavků a návazností.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání znalostí o vybraných stavebních procesech, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, bilance zdrojů, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v průběhu jejich realizace.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu Technologie stavebních prací II, to je získání znalostí o vybraných stavebních procesech, jejich stavební připravenosti, o potřebách zdrojů procesů, postupu provádění a bezpečnostních, kvalitativních a environmentálních požadavcích.

Osnova

1. Úvod do problematiky montážních prací, vnitřních a dokončovacích procesů.Sled jednotlivých procesů, návazností, nutné technologické přestávky.Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných dílcových a kostrových. Připravenost stavby, postupová schémata, kontrola jakosti.
2. Instalační procesy. Zřizování vnitřní kanalizace. Rozvody vody a ústředního vytápění. Instalace vnitřního plynovodu a elektrických rozvodů. Zkoušky funkčnosti a bezpečnosti.Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům, chemickým vlivům.
3. Montážní procesy. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů. Zásady výroby, dopravy a skladování prefabrikátů. Připravenost staveniště pro montáž. Montážní postupy,jeřáby, optimalizace jejich výběru. Kvalitativní požadavky na montované konstrukce.
4. Montáž ocelových konstrukcí. Výroba konstrukčních prvků, zásady dopravy a skladování. Připravenost staveniště pro montáž, předmontážní plochy. Optimalizace metod a postupů montáže. Požadavky na kvalitu a přesnost smontovaných objektů.
5. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí - vnitřní a vnější omítky, druhy, postupová schémata, připravenost podladu, technologické přestávky, požadavky na rovinnost, kontrola jakosti.
6. Provádění vnitřních a vnějších obkladů, systémy, technologické postupy, požadavky na stavební připravenost. Obklady kontaktní a roštové. Kvalitativní požadavky, kontroly jakosti.Zřizování stropních podhledů. Technologické postupy. Časová náročnost. Požadavky rovinnosti a její kontrola.
7. Pracovní a ochranná lešení. Druhy, členění. Pracovní postupy a zásady montáže lešení dílcových, prvkových,a prostorových. Projekt lešení, statické posouzení, stabilita, bezpečnostní opatření.
8. Kladení podlah a dlažeb. Druhy, materiálové varianty. Pracovní postupy, nároky na technologické přestávky. Požadavky na kvalitu a jejich kontrola.
9. Malby a nátěry stěn, dřevěných a ocelových konstrukcí. Druhy, jejich klasifikace a vhodnost použití. Požadavky na podklad, způsoby nanášení, kontrola kvality.
10. Provádění inženýrských sítí a komunikací.
11. Mechanizace stavebních procesů, definice, úkoly a stupeň mechanizace. Výkonnost strojů a strojních sestav. Stavební stroje pro zemní práce, základní členění. Rypadla -rozdělení podle konstrukce pohonu, ovládání a podvozku.
12. Stroje a zařízení pro práce betonářské a železobetonářské. Míchačky, betonárny, ohýbárny výztuže a vibrační zařízení.
13. Stroje a zařízení pro svislou dopravu. Druhy jeřábů, charakteristika a výkony. Stavební výtahy, druhy, využití.

Prerekvizity

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky montážních prací, vnitřních a dokončovacích procesů.Sled jednotlivých procesů, návazností, nutné technologické přestávky.Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných dílcových a kostrových. Připravenost stavby, postupová schémata, kontrola jakosti. 2. Instalační procesy. Zřizování vnitřní kanalizace. Rozvody vody a ústředního vytápění. Instalace vnitřního plynovodu a elektrických rozvodů. Zkoušky funkčnosti a bezpečnosti.Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům, chemickým vlivům. 3. Montážní procesy. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů. Zásady výroby, dopravy a skladování prefabrikátů. Připravenost staveniště pro montáž. Montážní postupy,jeřáby, optimalizace jejich výběru. Kvalitativní požadavky na montované konstrukce. 4. Montáž ocelových konstrukcí. Výroba konstrukčních prvků, zásady dopravy a skladování. Připravenost staveniště pro montáž, předmontážní plochy. Optimalizace metod a postupů montáže. Požadavky na kvalitu a přesnost smontovaných objektů. 5. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí - vnitřní a vnější omítky, druhy, postupová schémata, připravenost podladu, technologické přestávky, požadavky na rovinnost, kontrola jakosti. 6. Provádění vnitřních a vnějších obkladů, systémy, technologické postupy, požadavky na stavební připravenost. Obklady kontaktní a roštové. Kvalitativní požadavky, kontroly jakosti.Zřizování stropních podhledů. Technologické postupy. Časová náročnost. Požadavky rovinnosti a její kontrola. 7. Pracovní a ochranná lešení. Druhy, členění. Pracovní postupy a zásady montáže lešení dílcových, prvkových,a prostorových. Projekt lešení, statické posouzení, stabilita, bezpečnostní opatření. 8. Kladení podlah a dlažeb. Druhy, materiálové varianty. Pracovní postupy, nároky na technologické přestávky. Požadavky na kvalitu a jejich kontrola. 9. Malby a nátěry stěn, dřevěných a ocelových konstrukcí. Druhy, jejich klasifikace a vhodnost použití. Požadavky na podklad, způsoby nanášení, kontrola kvality. 10. Provádění inženýrských sítí a komunikací. 11. Mechanizace stavebních procesů, definice, úkoly a stupeň mechanizace. Výkonnost strojů a strojních sestav. Stavební stroje pro zemní práce, základní členění. Rypadla -rozdělení podle konstrukce pohonu, ovládání a podvozku. 12. Stroje a zařízení pro práce betonářské a železobetonářské. Míchačky, betonárny, ohýbárny výztuže a vibrační zařízení. 13. Stroje a zařízení pro svislou dopravu. Druhy jeřábů, charakteristika a výkony. Stavební výtahy, druhy, využití.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do cvičení, podmínky udělení zápočtu, individuální zadání. 2. Zhotovování montovaných příček v objektu, TP a časový plán. 3.–4. Montáž objektů ze železobetonových prefabrikátů, TP, zásady BOZP,metody montáže. 5.–6. Koncepční návrh zařízení staveniště pro montáž skeletu,výběr zvedacího mechanismu, zásady staveništního provozu. 7. Provádění stavebních izolací, hydroizolace, akustické izolace, izolace proti radonu. 8. kontrolní cvičení, uzávěrka zadaných protokolů. 9. Exkurze s tematikou procesů vnitřních a dokončovacích. 10.–11. Provádění vnitřních omítek, TP, časový plán. 12. Provádění nášlapných vrstev podlahy,TP, možnost alternativních obkladů. 13. Zápočet.