Detail předmětu

Finance (MI)

Akademický rok 2023/24

BVA026 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-MI zimní semestr 3. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.

2. - 3. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.

4. Řízení stálých aktiv, zásob, pohledávek a peněžních prostředků.

5. Řízení vlastních a cizích zdrojů financování. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.

6. - 7. Daňová soustava ČR. Rozpočtové určení daní.

8. Investice a hospodářský růst. Druhy investičních příležitostí.

9. Teoretické předpoklady pro hodnocení efektivnosti investic. Časová hodnota peněz.

10.Studie proveditelnosti.

11.Ekonomická analýza. Ukazatele ekonomické efektivnosti investic (NPV, IRR, PB).

12.Rozbor nejistot z hlediska finančního hodnocení projektů. Zdroje a příčiny nejistot. Inflace.

13.Analýza rizik a nejistot. Analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti.

 

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.

2. - 3. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.

4. Řízení stálých aktiv, zásob, pohledávek a peněžních prostředků.

5. Řízení vlastních a cizích zdrojů financování. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.

6. Přímé daně.

7. Nepřímé daně.

8. Základní ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic.

9. Rozbor nejistot – analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti.

10.Zadání projektu – výroba dřevěných oken.

11.Pokračování projektu - výkaz zisků a ztrát, výkaz CF.

12.Optimalizace zdrojů financování – úvěr, leasing, obligace.

13.Zápočtový test, zápočet.