Detail předmětu

Veřejné stavební investice 1

Akademický rok 2023/24

BVA019 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

BPC-SI / E letní semestr 4. ročník

BPC-MI letní semestr 4. ročník

Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných stavebních projektů. Metodický návrh zpracování studie proveditelnosti a analýzy nákladů a užitků veřejného stavebního projektu. Problematika národních i mezinárodních finančních zdrojů (především fondy EU). Veřejné zakázky, zadávací řízení a výběr nejvýhodnější nabídky. Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro samostatné zpracování studie proveditelnosti (feasibility study) projektu financovaného z veřejných zdrojů.

Znalosti

Znalost pro zpracování studie proveditelnosti a eCBA veřejného stavebního projektu.

Osnova

1. Veřejný a soukromý sektor (Paretovo optimum, efektivnost)
2. Tvorba cen veřejných a soukromých statků, externality
3. Nákladově výstupové metody hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných projektů
4. Regionální politika, principy a nástroje
5. Finanční zdroje pro veřejné investování (národní, mezinárodní)
6. Studie proveditelnosti veřejných stavebních projektů.
7. Analýza nákladů a užitků veřejných stavebních projektů.
8. Výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, FRR, ERR, B/C).
9. Veřejné zakázky (pojmy, výběrová řízení) – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
10. Hodnocení nabídek veřejných zakázek (ekonomická výhodnost nabídky).
11. Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Prerekvizity

Znalosti zpracování podnikatelských záměrů v soukromém sektoru.

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Veřejný a soukromý sektor (Paretovo optimum, efektivnost)

2. Tvorba cen veřejných a soukromých statků, externality

3. Nákladově výstupové metody hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných projektů

4. Regionální politika, principy a nástroje

5. Finanční zdroje pro veřejné investování (národní, mezinárodní)

6. Studie proveditelnosti veřejných stavebních projektů.

7. Analýza nákladů a užitků veřejných stavebních projektů.

8. Výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, FRR, ERR, B/C).

9. Veřejné zakázky (pojmy, výběrová řízení) – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

10. Hodnocení nabídek veřejných zakázek (ekonomická výhodnost nabídky).

11. Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Posouzení finanční efektivnosti projektů.

2. SWOT analýza. Případová studie.

3. Logický rámec – případová studie. Stanovení vazebních hypotéz. Zadání projektu.

4. Individuální práce na projektu – Logický rámec.

5. Prezentace výsledků.

6. Nákladové metody hodnocení projektu – Případová studie.

7. CBA analýza. Finanční efektivnost projektu. Individuální práce.

8. CBA analýza. Ekonomická efektivnost projektu. Individuální práce.

9. CBA analýza. Analýza citlivosti. Individuální práce.

10. Prezentace výsledků. 11. Zápočet.