Detail předmětu

Stavební podnik

BVA018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Řízení výroby ve stavebním podniku. Efektivnost podnikové stavební činnosti. Plánování ve stavebním podniku. Podniková evidence a informace. Kontrola podnikové činnosti s uplatněním řídících systémů.

Garant předmětu

doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí pro řízení nákladů ve stavebním podniku s využitím řídících systémů. Postupy pro plánování nákladů, jejich evidenci a metody následné kontroly s provedením opatření. Řízení zisku z výroby s ohledem na strukturu stavebních zakázek. Získání schopnosti plánovat výrobní náklady ve stavebním podniku, navrhnout způsoby jejich evidence a kontroly s využíváním řídících systémů. Získání schopnosti řídit náklady a zisky na stavebních zakázkách.

Prerekvizity

Znalosti z pracovního inženýrství a základů kalkulace nákladů a tvorby cen ve stavebnictví, podnikových financí a účetnictví.

Korekvizity

Stavebně technické znalosti a výrobní postupy ve všech směrech výstavby, financování a daně.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení získaných znalostí je formou písemného testu. Úspěšné absolvování je získání min.50 bodů. Hodnocení je částečně doplněno ústním zkouškou. Hodnocení dovedností je ve cvičeních to docházkou a předložením a obhajobou semestrální práce na konkrétním příkladě "Optimalizace řízení nákladů ve stavebním podniku".

Cíl

Získání schopnosti řízení výrobních nákladů ve stavebním podniku s využíváním řídících systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 11 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–3. Náklady v podniku, teorie nákladů.
4.–5. Materiálové hospodářství.
6. Mzdy a pracovní síla.
7. Pracovní stroje a zařízení.
8. Efektivnost podnikové činnosti.
9. Plánování.
10. Základní atributy Controllingu ve stavebním podniku.
11. Základní atributy Benchmarkingu ve stavebním podniku.

Cvičení

2 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání semestrální práce.
2. Kalendářní fond pracovní doby.
3. Náklady na mzdy.
4. Náklady na materiál.
5. Náklady a výnosy.
6. Výrobní kalkulace.
7. Ukazatele výkonnosti.
8.-9. Modelování opatření pro následující rok.
10. Vyhodnocení modelových opatření a kombinace.
11. Kontrola, odevzdání práce a prezentace výsledků.